Смолянчани проявяват огромен интерес към санирането

25 Jan, 2023

При много голям интерес от страна на смолянчани премина информационната среща относно програмата за саниране.

Събитието бе организирано от Община Смолян за разясняване на условията, при които Сдруженията на собствениците ще могат да кандидатстват за прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“, финансирана със средства от Националния план за възстановяване и устойчивост.

Експерти от Общинската администрация разясняваха въпросите на хората относно кандидатстването по тази програма.

 

Снимка: Община Смолян

Mihalkovo

Подобни

Новини от региона

туризъм

спорт

култура