Община Мадан приема заявления за саниране до 10 май

25 Jan, 2023

Община Мадан уведомява Сдруженията на собствениците на многофамилни жилищни сгради, че крайният срок за приемане на заявления за участие в програмата за енергийна ефективност е 10 май 2023 г.

Насоките за кандидатстване и документите към тях са публикувани в Информационна система на Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ) и на интернет страницата на МРРБ на следните адреси:

Допустими са всички многофамилни жилищни сгради, които се управляват по реда на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС) и са проектирани преди 26 април 1999 г.

Одобрените сгради ще получат до 100% безвъзмездна финансова помощ, информира Общинската администрация в Мадан.

За предоставяне на информация и разяснения относно изискванията на процедурата и подготовката на необходимите документи може да се обръщате, на телефон: 0308/9-82-20 към:

-Десислава Гудева – Спец. „ООС“

-Румяна Юрукова – Гл.спец. ”УТ, ИК и ЕС”

-Павлина Иванова – Гл.спец. „К и Р и ЕЕ”

-Емилия Серафимова – Гл.спец. „УТ и АСК“

Подобни

Новини от региона

туризъм

спорт

култура