Общинският съвет в Смолян ще заседава на 26 януари

24 Jan, 2023

Смолянският Общински съвет ще проведе редовно заседание на 26 януари 2023 г. от 13.00 часа в Сесийната зала на Община Смолян.

В предложения Дневен ред са включени 21 точки.

Сред тях е предложение за присъединяване на Община Смолян като член към Сдружение с нестопанска цел (СНЦ) „Фонд за развитие на летище Пловдив – Южната врата на България“.

Местният парламент ще разгледа и точка за вътрешни компенсирани промени в разходната част на бюджета на Община Смолян и второстепенни разпоредители за 2022 година.

На вниманието на общинските съветници ще бъде и Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Смолян през 2023 година.

Общинският съвет ще решава относно предложение за именуване на Зала 1 на РДТ „Николай Хайтов“ на името на Юлия Огнянова.

Съветът ще трябва да определи и позицията на Община Смолян при участието й в извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия обслужвана от „ВиК“ ЕООД гр. Смолян.

 

Подобни

Новини от региона

туризъм

спорт

култура