Община Смолян с важна информация за срещата относно санирането

24 Jan, 2023

Във връзка с по-добрата организация и ефективност на информационната среща за прилагане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“, която ще се проведе на 25.01.2023 г. (сряда) от 17:00 часа в зала №247, в сградата на Община Смолян, правим следните уточнения:

– Срещата ще касае само горецитираната процедура за саниране на многофамилни жилищни сгради и няма да се предоставя информация за Процедура „Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата“, която все още не е официално обявена за кандидатстване.

– Поради ограничения капацитет на залата, в която ще се проведе срещата, Общината апелира да присъстват по един или двама представители от едно сдружение на собствениците (СС)

– Основната цел на срещата е да се разясни на сдруженията, които вече са възложили изготвянето на енергийни обследвания и технически паспорти за сградите си, начинът на кандидатстване и необходимите документи, които следва да бъдат подготвени от сдруженията и от общината.

– Информация за това как се създава сдружение, ще бъде предоставена в края на срещата, ако има необходимост.

Напомняме, че експертите на Община Смолян предоставят консултации на място в сградата на общинска администрация Смолян:

Всеки работен ден от 14.00 – 16.00 ч. в приемната при централния вход на сградата (срещу приемна Обреден дом).

Подобни

Новини от региона

туризъм

спорт

култура