Данъчната кампания в Община Баните започна

24 Jan, 2023

Община Баните уведомява жителите, че вече могат да бъдат заплащани дължимите местни данъци и такси за 2023 г.

Желаещите да ползват отстъпка от 5% следва да внесат еднократно пълния размер на дължимите данъци и такса битови отпадъци до 30 април 2023 г.

Данъкът върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данък върху превозните средства може да се плати и на две равни вноски:

I–ва вноска – до 30.06.2023 година, II–ра вноска – до 31.10.2023 година, но в този случай отстъпка не се ползва.

Община Баните ще изпрати информация със задълженията за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци, както и ще бъдат упоменати старите задължения, ако са пропуснати да се платят в срок до всички данъчно задължени лица.

Плащанията могат да се извършват в брой на Гише „Местни данъци и такси“ в ЦАО към общинска администрация – Баните, в кметствата, чрез Easypay, чрез пощенски запис, онлайн през платформата ДСК Директ на Банка ДСК, както и на гише във всички офиси на Банка ДСК, и по банков път.

Банкова сметка на Община Баните за внасяне на суми по местни данъци и такси.

“ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК” АД, клон Смолян, BIC: IABGBGSF, IBAN: BG75 IABG 7491 8400459900

Код за видове плащания:

442100 данък недвижим имот
442300 данък върху превозните средства
442400 такса битови отпадъци

442500 данък при придобиване
441400 патентен данък

Припомняме Ви, че Община Баните предоставя възможност за on-line справка на задълженията по местни данъци и такси.

Услугата е достъпна на посочения линк: http://79.124.71.37:8444/OnlineReportWSClient/

 Електронната справка за местни данъци и такси можете да ползвате, попълвайки задължителните полета “ЕГН / ЕИК/ ЛНЧ” и “ПИН”.

Персоналният код /ПИН/ може да получите на Гише „Местни данъци и такси“ в ЦАО към общинска администрация- Баните, ул.”Стефан Стамболов” №3.

Mihalkovo

Подобни

Избори 2024

Новини от региона

туризъм

спорт

култура