Пожарната съветва как да предпазим децата от пожар

25 Nov, 2022

Много родители не знаят възрастта, в която могат да говорят с децата си за  правилата за пожарна безопасност. Колкото по-скоро, толкова по-добре! Това ще попречи на детето да стане напълно беззащитно в случай на критична опасност.

То не винаги е наясно с нещата, които се случват наоколо, но уменията за спасяване на живота му трябва да бъдат усъвършенствани до автоматизъм. Не отнема много време да се разкажат на децата за причините за пожара и неговата опасност.

За да може един родител да бъде уверен в детето си, оставяйки го у дома дори и за кратък период от време, е необходимо следното.

СЪВЕТВАМЕ ВИ:

 • Да обясните на децата си, че огънят не е детска игра.
 • Да научете детето си, че когато види някое друго дете да си играе с огън или други опасни неща веднага трябва да съобщи на възрастни хора.
 • Да им осигурите място за игра далеч от източници на запалване.

ОБЯСНЕТЕ ИМ:

 • Че от играта с кибрит и запалка лесно пламват дрехите, косата, пердетата и мебелите.
 • Не бива да допускат да оставят на печката и близо до нея играчки, хартии и други горими предмети.
 • Важно да знаят, че скарата, котлонът, фритюрника, ютията и другите уреди са опасни за малките деца, ползвани от тях без родителски контрол.
 • Бомбичките, пиратките, бенгалският огън и ракетите са много красиви, но могат да бъдат много страшни. Могат да наранят децата и да причинят ужасна болка. Недопустимо е употребата им без ваш контрол.

ОЛЕЛЕ, ПОЖАР!

 • Обяснете на детето си колко е важно по време на появата на горящ пламък в жилището да не се паникьосва и страхува.

Възрастните хора знаят, но и децата също трябва да знаят и да помнят, че телефонът за пожар е 112.  Само трябва да им съобщим- адрес, кой се обажда и какво гори. Поставете номера за спешни повиквания 112 на видими места.

 • Научете го да знае начини и безопасни места където да изчака спасителните служби, ако е невъзможно излизане от сградата. Скриването в банята под душа е правилен избор в този момент.
 • Ако има възможност трябва много бързо да излезе през предварително обсъдения с вас път за евакуация. При преминаване през задимена среда да постави на носа и устата мокра кърпа. Във никакъв случай не бива да използва асансьор.
 • Когато вече е навън да каже на някой възрастен човек за станалия пожар.
 • Обърнете специално внимание при разговора с детето си, че веднъж излязло от горящата сграда, за нищо на света не бива да се връща там.

 

Mihalkovo

Подобни

Избори 2024

Новини от региона

туризъм

спорт

култура