Община Златоград реновира пътя до Равно бърце

25 Nov, 2022

Със средства от Общинския бюджет се благоустрои участък от пътя за махала Равно бърце, съобщи кметът на родопската община Златоград Мирослав Янчев.

По-рано през ноември в Златогард се проведе обществено обсъждане на технически проект за благоустрояване и обновяване на част от улица „Стефан Стамболов“, улица „Черно море“, част от улица „Дельо войвода“ и прилежащите им междублокови пространства се проведе в Златоград.

Кметът на родопския град Мирослав Янчев обсъди с присъстващите на място подобряването на физическата среда, привлекателността на града и качеството на живот, безопасност на средата на обитаване, оптимизиране на комуникационните потоци и възможностите за социални контакти, обновяване на търговската и пешеходна достъпност.

Общинската администрация сподели с живущите, в обхвата на разработката, какви са целите на проекта, а именно:

Осигуряването на реализацията на устойчив и динамичен градски център чрез създаване на единна система от междублокови и пешеходни пространства с обща визия, съобразена със спецификата на града, като се запазят и доразвият положителните моменти в изградените вече обекти; осигуряване на транспортна достъпност и добра комуникация до административни, жилищни и търговски обекти; обединяване на отделните пространства с цел създаването на единна зона за пешеходци.

 

Снимки: Община Златоград

 

Mihalkovo

Подобни

Избори 2024

Новини от региона

туризъм

спорт

култура