Омбудсманът се обяви срещу скока на цената на водата в Смолян

09 Sep, 2022

Омбудсманът Диана Ковачева се обяви срещу драстичното 44% увеличение на цената на водата в Смолян. Това съобщиха от пресцентъра на Омбудсманът.

Становището й бе представено в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) по повод общественото обсъждане на бизнес плана на местното ВиК дружество.

И при предишни обсъждания проф. Ковачева последователно възрази срещу повишението на цените на водата в областите Монтана, Плевен, Велико Търново, Габрово, Русе, Стара Загора, Варна, Ловеч, Търговище, Разград, Силистра, Враца, Бургас, Видин и Ямбол.

В Проекта на решение за одобряване цените за следващия регулаторен период на ВиК Смолян е заложено водата да нарасне с 44%  за 2022 г. спрямо цената за 2021 г., т.е. от 2,575 лв. /с ДДС/ на 3,714 лв. /с ДДС/), а през 2026 г. се предвижда тя да скочи със 119% спрямо 2021 г. – от 2,575 лв. /с ДДС/ на 5,648 лв. /с ДДС/). Но в същото време качеството на предоставяната услугата не се подобрява.

„В края на регулаторен период 2022-2026 г. ВиК операторът не постига 8 от определените с Решение № ПК-1/28.05.2021 г. на КЕВР прогнозни конкретни цели за показателите за качество на ВиК услугите, сред които и два от показателите за ефективност ПК4а – „общи загуби на вода във водоснабдителната система“ и „рехабилитация на водопроводната мрежа“, каза днес на заседанието на Регулатора Боряна Джунева, експерт в институцията на омбудсмана в отдел „Права на потребители на административни и обществени услуги“.

Тя подчерта още, че по данни от Годишния доклад и сравнителен анализ на състоянието на ВиК сектора в Република България за 2020 г., приет с решение на КЕВР от 30 септември 2021 г., оценката на Регулатора по 29 показателя за качество е „пълно неизпълнение“.

„Реално това са всички показатели за качество, без един – „непрекъснатост на водоснабдяването“, с оценка „добро“. Въпреки че показателите, които влияят върху цената не са изпълнени, тя се увеличава, което категорично не приемам. Това е поредното потвърждение, че повишението на цените на ВиК услугите през годините не води до подобряване качеството на предоставянето им“, категорична бе Джунева.

Тя допълни още, че в Докладите на КЕВР е отбелязано, че съгласно Наредбата за регулиране на качеството на ВиК услугите дружеството в Смолян е представило информация за предприети дейности и консултации с потребителите.

„Представената информация обаче, е неприемлива и в нарушение на приложимата нормативна уредба – посочено е, че бизнес планът на дружеството е достъпен на интернет страницата на компанията, откъдето всеки желаещ може да се запознае с него. Тези данни по същество не са резултати от консултациите с потребителите на ВиК услуги, каквото е изискването на Наредбата“, подчерта експертът.

Боряна Джунева посочи още, че в становището си омбудсманът изрично обръща внимание на факта, че работната група е приела, че бизнес планът на ВиК Смолян е одобрен без възражение от Асоциацията по ВиК (АВиК) на обособена територия, тъй като в определения 45-дневен срок АВиК не е взела решение за съгласуване на бизнес плана.

На проведеното заседание на общото събрание на АВиК Смолян на 29 август 2022 г. – 7 дни след изтичането на срока за съгласуване, обаче е взето решение, че бизнес планът не е съгласуван, което не е отчетено от КЕВР. Така на практика Комисията за пореден път допуска на формално основание, че бизнес планът е приет от АВиК, докато реално той не е приет.

Накрая в становището на проф. Ковачева отново се подчертава, че ако КЕВР одобри предвиденото увеличение на цената на водата в област Смолян, голяма част от хората ще бъдат поставени във фактическа невъзможност да плащат сметките си за вода, което ще доведе до нарастване на несъбираемите вземания на ВиК оператора.

Становището на омбудсмана тук: https://www.ombudsman.bg/bg/n/ombudsmanat-sreshtu-skoka-na-tsenata-na-vodata-1888

 

Mihalkovo

Подобни

Новини от региона

туризъм

спорт

култура