Община Смолян ще си сътрудничи с планински общини в Андора

20 Jan, 2022

Кметът на Смолян Николай Мелемов предлага на следващото заседание на Общинския съвет, което е насрочено за 27 януари, местният парламент да подкрепи осъществяване на сътрудничество с планинските общини Канийо и Ла Масана в Княжество Андора.

Андора е малка европейска страна с висок стандарт на живот, намираща се между Испания и Франция.

Как се стигна до тук?

На 19.08.2021 г. в Община Смолян е получено писмо с Вх. № ЕО-СМ-1216 от Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) относно възможност за сътрудничество и взаимодействие с планински общини от Княжество Андора.

В писмото е посочено, че е получена информация от Министерството на външните работи относно предстоящо посещение на 07.09.2021 г. на извънредния и пълномощен посланик на Република България в Испания Алексей Андреев за връчване на копията на акредитивните му писма на министъра на външните работи на Андора г-жа Мария Убах Фонт.

По време на посещението са предвиждани срещи с министъра на туризма на Княжеството, председателя на парламента на Андора, председателя на правителството, както и с представители на общините Канийо и Ла Масана.

Двете селища са част от най-големия ски домейн в Андора – Грандвалира. Във връзка с това, беше изискана информация от общините Самоков, Банско, Смолян и Чепеларе за представяне по време на срещите и за обсъждане на бъдещо сътрудничество между планинските райони в България и Андора.

Община Смолян е изпратила принципно съгласие за бъдещо обсъждане на възможностите за партньорство и кратко представяне на общината с писмо с изх. № ЕО-СМ-1216 / 24.08.2021 г.

На 24.09.2021 г. е получено писмо с Вх. № ЕО-СМ-1399 от НСОРБ, с което се информират кметовете на общините Самоков, Банско, Смолян и Чепеларе за получена обратна информация от МВнР относно проведеното в периода 6-10 септември 2021 г. в Княжество Андора посещение на посланик Алексей Андреев.

По време на посещението са се състояли разговори и срещи с министъра на туризма, на Княжеството г-н Жорди Торес Фалко, с председателя на Парламента на Андора г-жа Росер Сунье, с председателя на Правителството г-н Шавиер Еспот Самора, проведени са срещи с посланиците на държавите членки на ЕС с Правителството на Андора за състоянието на отношенията между Княжеството и ЕС, както и срещи с кметовете на две основни общини/енории на планинските селища в Андора – г-н Франсеск Камп Торес, кмет на Канийо и г-жа Олга Молне Солдевила, кмет на Ла Масана за обсъждане на възможностите за разширяване на сътрудничеството между планинските райони на България и Андора.

Кметовете на двете общини са проявили интерес и са изразили готовност да приемат на посещение делегации от български общини, с които да проведат по-обстойни технически разговори за потенциалните възможности за сътрудничество и осъществяване на по-тесни контакти и партньорства с общини в Андора.

Бяха предложени две възможности са осъществяване на посещение: втората половина на м. ноември 2021 г. или края на м. март 2022 г., като българските общини се обединиха около решението за провеждане на посещението – за м. март 2022 г.

На 07.01.2022 г. е получено писмо по електронната поща от НСОРБ с информация относно предстоящо посещение в Княжество Андора на 23 и 24 март по време на Световния Конгрес за планински и зимен туризъм.

Предложението е за организиране на общо пътуване от страна на общините Самоков, Банско, Смолян, Чепеларе и представител от НСОРБ.

По предварителна информация от посолството в Испания, кметът на Канийо, Франсеск Камп, който е бил 8 години министър на туризма на Андора е потвърдил, че за него и екипа му ще е удоволствие да приемат българската делегация в периода 23-24 март т. г.

Предвид развитието на епидемичната ситуация той предлага да се осъществи контакт в средата на февруари, за да се договорят параметрите на посещението.

В община Канийо влиза Солдеу, който е най-модерният курорт в ски домейна Грандвалира и домакин на кръгове за Световната купа по ски, както и кандидат за домакин на Световното първенство през 2027 г.

Междувременно се очаква и обратна връзка от втората община – Ла Масана и кмета Олга Молне, като се предполага, че отговорът ще е в същия дух.

Информацията за Световния Конгрес за планински и зимен туризъм и възможността за посещение е изпратена и до „Пампорово“ АД като заинтересована страна, с цел получаване на обратна връзка и становище относно евентуални области и теми за сътрудничество, както и за проучване нагласите на дружеството за изпращане на техен представител за участие в планираните събития.

Предложението

С оглед на предстоящата възможност за осъществяване на контакти и с цел по- детайлно проучване на възможностите и перспективите от евентуално сътрудничество и/или побратимяване с общини от Княжество Андора, Мелемов предлага да бъде взето решение на Общински съвет – Смолян относно конкретни теми и области от интерес, които да бъдат обсъдени по време на визитата, както и да се упълномощи представител на Община Смолян, който да я представлява по време на срещите и да представи доклад за извършената работа.

Възможни теми и области на сътрудничество са следните:

  • Споделяне и обмен на опит при стопанисването на ски-зоните;
  • Съвместно домакинство на ски-форуми, събития и състезания;
  • Екологично и устойчиво управление на ски-зоните;
  • Инвестиционна атрактивност;
  • Въвеждане на иновации;
  • Развитие на курортите при запазване на природното и културно наследство;
  • Разширяване и подобряване на туристическата инфраструктура;
  • Партньорство в областта на дървопреработване, високопланинско земеделие и животновъдство, управление на защитени територии и други.

 

Подобни

Новини от региона

туризъм

спорт

култура