В Община Рудозем се проведе информационно събитие по проект “Business Council”

02 Dec, 2021
В Община Рудозем се проведе информационно събитие по проект “Business Council – BC 6275”, финансиран от програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V/A GREECE- BULGARIA 2014 – 2020.

В изпълнение на дейности по проекта ще бъдат основани 14 бизнес съвета.

В тяхния състав ще влизат представители на бизнеса от региона, стопански, търговски и занаятчийски камари, предприемачи и представители на общинска и областна администрация.

Бизнес съветите ще обсъждат и решават проблеми и предизвикателства, пред които е изправен бизнесът в България и Гърция.

Тяхната дейност ще обхваща 7 припритетни сектора: Агро-хранителна промишленост, Управление на отпадъци за рециклиране или енергия, Възобновяема енергия и енергоспестяване, Устойчив туризъм, Здравеопазване, Материали-Технологии и Текстилна промишленост.

На събитието в Рудозем присъстваха представители на общинската администрация и представители на бизнеса, които се запознаха със същността на Бизнес съветите, тяхната полезност за бизнеса и обществените отношения, с полето на тяхната дейност и правомощията им.

Подобни

Новини от региона

туризъм

култура