Ограничиха движението покрай рушаща се родопска къща в Златоград

18 Oct, 2021

Със заповед на кмета на Златоград Мирослав Янчев са въведени ограничения в движението на пешеходци и МПС в участъците от към улица “Беловидово” и улица “Хаджи Димитър”, с които граничи сграда с идентификатор 31111.34.786.1 по КК на град Златоград, която представлява обект НКЦ „Къща на Пина Методиева Тенева” (в близост до магазина на г-жа Брънгова).

Причините са активирани нови процеси на самосрутване и продължаващото се влошаване на състоянието на обекта, посочи кметът Янчев.

От страна на Община Златоград е извършено почистване на засегнатия обществен терен, но въпреки това сградата остава опасна за всички преминаващи. В тази връзка апелирам преминаването около нея да става с повишена бдителност, а при възможност да се използва обходен маршрут, заяви Янчев.

От страна на кмета са предприемани многократно действия, в рамките на закона, за разрешаването на частичен или пълен демонтаж на сградата, за която в Общинска администрация Златоград е образувана административна преписка още през 2017 г.

През 2019 г., от собственика, в компетентните ведомства (Национален институт за недвижимо културно наследство, Специализиран експертен съвет за опазване на недвижимите културни ценности) е входиран проект за демонтаж на сградата и възстановяването и по автентични данни, но и към настоящия момент липсва произнасяне от страна на Министерство на културата.

Кметът Янчев е изготвил и поредното сигнално писмо до Националния институт за недвижимо културно наследство и Министерство на културата, с което настоява за спешното произнасяне от тяхна страна.

Mihalkovo

Подобни

Избори 2024

Новини от региона

туризъм

спорт

култура