Дариха линейка на болницата в Златоград

02 Jun, 2021

Кметът на Златоград Мирослав Янчев, от името на общината, дари на МБАЛ-Златоград санитарен автомобил (линейка) Ford Transit с включено гаранционно и сервизно обслужване.

Автомобилът е придобит по проект „e-Social Health Care”, с акроним„e-SOHECA”, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020 и оборудването му съответства на стандарт за линейка тип В.

В рамките на проекта Община Златоград е декларирала, че закупената линейка ще бъде използвана за спешни социални случаи за жители на общината и волята на дарителя е упомената в договора за дарение.

Подобни

Новини от региона

туризъм

спорт