Започна ремонт на улица „Стефан Стамболов“ в Рудозем

31 May, 2021

Стартира цялостния ремонт и рехабилитацията на улица „Стефан Стамболов“ в град Рудозем.

Улицата е една от най-натоварените в община Рудозем, поради разположените на нея детска градина, училище и предприятие. Общата дължина на трасето е 714 метра.

Ремонтът се извършва по проект „Реконструкция и рехабилитация на улици в община Рудозем“. Проектът се осъществява по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. по подмярка 7.2 от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“.

Във връзка с I етап от ремонтните дейности, е издадена заповед от кмета на община Рудозем, с която се въвежда временна забрана за движение на МПС по ул. “Стефан Стамболов”, в частта и от моста над река Арда до входа на Детска градина “Снежанка” .

Подобни

Новини от региона

туризъм

спорт