В Неделино стартира проект „Патронажна грижа +”

06 Apr, 2021

Община Неделино стартира проект „Патронажна грижа +”. Социалният проект е с продължителност 13 месеца и стартира от 5 април 2021 г. Общата му стойност е 144 507, 30 лева.

Основната цел е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания, чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности, във връзка с противоепидемичните мерки, наложени от разпространението на коронавируса.

Направление 1 – дейност: Патронажна грижа. В нея са включени следните дейности:

– Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора.

– Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране.

– Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по настоящата операция), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по настоящата операция).

– Транспорт на персонала, предоставящ патронажна грижа, от/до домовете на лицата.

Направление 2 – дейност: Превенция на коронавируса в социалните услуги, делегирани от държавата дейности.

Тази дейност включва следните мерки:

– Назначен допълнителен персонал в помощ на центровете.

– Осигуряване на ЛПС.

– Въвеждане на мерки за дезинфекция на сградния фонд на социалните услуги, делегирани от държавата дейности.

– Тестване на персонала и на потребителите на социалните услуги, делегирани от държавата дейности за коронавирус.

– Закупено оборудване, необходимо за работа в домашна среда.- 1бр. лаптоп.

Подобни

Новини от региона

туризъм

спорт

култура