Предоставянето на топъл обяд в община Мадан продължава

06 Apr, 2021

Кметът на община Мадан подписа споразумение с Агенцията за социално подпомагане за удължаване срока на договора по проекта за топъл обяд в условия на пандемията до 30 септември 2021 г.

Община Мадан реализира проекта за топъл обяд по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане с финансовата подкрепа на Агенция за социално подпомагане.

Социалната услуга „Топъл обяд“ се предоставя на 120 лица от следните целеви групи:

  • Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност – хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.
  • Лица, поставени под карантина – без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа.
  • Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

Този вид услуга включва предоставяне на безплатна храна за обяд – супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт в работните дни за периода от 18 януари 30 септември 2021 г. включително.

Храната се предоставя в населените места на потребителите. Стойността на един обяд за едно лице от целевата група е в размер на 2.70 лв. на ден.

На потребителите им се предоставят и съпътстващи мерки съобразно специфичните им потребности.

Подобни

Новини от региона

туризъм

спорт

култура