Преброиха над 1500 птици от 21 вида в Източните Родопи

19 Jan, 2021

1554 птици от 21 вида бяха преброени от екипи на Фондация По-диви Родопи, Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) и Природа Маджарово на традиционното Среднозимно преброяване на водолюбивите птици във водоемите по долината на река Арда, Източните Родопи през почивните дни.

Преброените птици са в пъти по-малко от предните години както като видово разнообразие, така и като брой, отчитат експертите.

За сравнение през изминалата година бяха пребоени над 4300 броя водолюбиви птици от 22 вида.

Тази съществена разлика вероятно се дължи на по-топлото време в края на декември и началото на януари. Очаква се със застудяването повече птици да дойдат в следващите дни, коментира Христо Христов от Фондация По-диви Родопи.

За поредна година най-много птици – 1010 от 13 вида са преброени в язовир Студен кладенец. Сред по-интересните видове наблюдавани тази година са къдроглав пеликан, ням лебед, зимно бърне, малък и голям гмурец, зеленоглава патица, малък и голям корморан, които традиционно зимуват по Арда.  След мониторинга се установи, че най-многобройна е Кафявоглавата потапница (Aythya ferina) – 612 броя, която е уявзвим вид и намалява в световен мащаб.

По време на ежегодното наблюдение беше направен мониторинг на язовирите в областта – Студен кладенец, Кърджали и Ивайловград и течението на река Арда.

Среднозимното преброяване на водолюбивите птици е инициатива на Wetlands International и се провежда от 1967 г. в почти всички европейски държави. В България координатор на инициативата е Българското дружество за защита на птиците. Целите на преброяването са да се определи размерът на европейските популации на водолюбивите птици и да се оцени състоянието на влажните зони, където те зимуват.

 

Източник: Фондация По-диви Родопи

Mihalkovo

Подобни

Избори 2024

Новини от региона

туризъм

спорт

култура