Община Мадан предоставя топъл обяд на 120 човека

19 Jan, 2021

Община Мадан предоставя топъл обяд на 120 лица по проект „3-1-Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19 в община Мадан“, Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05FMOP001-5.001 „3.1 – Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“

Социалната услуга  „Топъл обяд се предоставя на лица от следните целеви групи:

  • Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност – хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.
  • Лица, поставени под карантина – без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа.
  • Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

Този вид услуга включва предоставяне на безплатна храна за обяд – супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт в работните дни за периода от 18.01.2021г. до 27.04.2021г. включително. Храната се предоставя в населените места на потребителите.

Стойността на един обяд за едно лице от целевата група е в размер на 2.70 лв. на ден.

На потребителите ще им бъдат предоставяни и съпътстващи мерки съобразно специфичните им потребности.

Разходите по проекта са на стойност 25 304.40 лева.

Проектът се координира от Агенция за социално подпомагане, в качеството и на Управляващ орган на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица /ОПХ, ФЕПНЛ/.

 


Подобни

Избори 2021

Новини от региона

туризъм

спорт

култура

Времето