Чепеларе ще се сдобие с реновиран градски парк

15 Jan, 2021

Община Чепеларе продължава с изпълнението на нови дейности по проект „Интегриран подход за развитие на културни и природни обекти в Чепеларе, България и Просочани, Гърция“ (INTEGRA_TOUR), финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020.

По проекта се извърши цялостна реконструкция и обновяване на Музея на Родопския карст. Беше разработен спектакъл „Звук и светлина – Паметта на Чепеларе“. Създадени бяха уеб-платформа, база-данни и софтуерно приложение за смартфони и таблети, даващи възможност за туристите и гостите на града да се запознаят безплатно с „Дигитален каталог със забележителностите на Чепеларе и Просочани”, съдържащ информация за туристическите обекти и други съпътстващи дейности на български, гръцки и английски език.

Проведено беше маркетингово проучване на туристическите културни и природни обекти и бяха създадени рекламни брошури и други рекламни и информационни материали.

В хода на изпълнение на проекта бяха одобрени допълнителни дейности, свързани с благоустрояване на градски парк в Чепеларе, партньорски срещи, публикации и рекламно-информационни материали и дейности с допълнителен бюджет от 298 729,38 евро, а срокът на проекта бе удължен до 29 ноември 2021 г.

Дейностите по благоустрояване на градския парк са на стойност 235 577, 17 евро и ще включат изграждане на нова алейна мрежа и алейно осветление с ЛЕД осветители; изграждане на писта за бягане; изграждане на три детски площадки: площадка „Крепост“, площадка с комбинирано съоръжение и детска площадка с тематична игра на открито; доставка и монтаж на парково оборудване: метални перголи, 2 броя декоративна чешма на открито, пейки, бетонови маси, включително и за игра на шах, изработка и монтаж на информационни табели и лого „Зеленото сърце на България“.

С реализацията на проекта се цели съхраняване и подобряване на местната култура, паметници и природни туристически ресурси и популяризиране на различни форми на туризъм, които осигуряват възможности за взаимодействие между туристите и местните жители.

 

Снимки: 1. Община Чепеларе 2. Skyscrapercity.com

Подобни

Избори 2021

Новини от региона

туризъм

спорт

култура

Времето