Топъл обяд в Община Баните

07 Jan, 2021

Община Баните ще кандидатства с проект за предоставяне на социалната услуга „Топъл обяд“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане. В изпълнение на изискванията по проекта  започва и прием на заявления от кандидати, желаещи да получават топъл обяд в периода от 1 януари до 27 април 2021 г.

Кандидатите за потребители трябва да са:

  • Лица без или с ниски доходи под линията на бедност – хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията;
  • Лица, поставени под карантина – без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа;
  • Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

Документи за кандидатстване се приемат  в Центъра за административно обслужване на Община Баните и в кметствата на: с.Вишнево; с.Вълчан дол; с.Гълъбово; с.Глогино; с.Давидково; с.Дрянка, с.Загражден; с.Малка Арда, с.Оряховец и с.Стърница.

Подават се заявление по образец и декларация за разкриване на данъчна и осигурителна информация за всяко съжителстващо лице.   

Проекта, с който администрацията ще кандидатства за финансиране, ще осигури продължаването на услугата и подкрепата за най-уязвимите от COVID-19 групи.

Допълнителна информация за проекта и условията за кандидатстване може да се получи на телефон 03025/22 20, вътр. 111 в Община Баните.

Подобни

Новини от региона

спорт

култура

Времето