Два нови бизона се присъединиха към стадото в Родопите

21 Dec, 2020

В края на миналата седмица двата бизона, които пристигнаха в Родопите през октомври, се присъединиха към бизонското стадо след период на карантина и адаптация в специално ограждение.

Новите попълнения са дарение от два европейски зоопарка – унгарския зоопарк Сощо край град Ниредхаза и Братиславския зоопарк в Словакия.

Tака групата увеличи своята численост и с новите два зубъра вече наброява 11 животни.

Припомняме, че през 2019 г. за първи път от столетия в Родопите се роди първото бизонче на свобода, а само това лято стадото нарастна с още две малки.

“Зубрите се приспособяват към новия си дом бързо по-бързо, отколкото очаквах и за по-малко от два месеца вече се присъединиха към останалата група“, сподели д-р Христо Христов, експерт към фондация По-диви Родопи.

Зубърът, наричан още европейски бизон е един от символите на природозащитата в Европа. Неговата история е пример за това как само в рамките на сто години един вид може да бъде доведен до ръба на изчезването, но с много усилия може да бъде и възстановен.

Освен увеличаване на родопската група, повод за радост за всички природозащитници е една новина от изминалите седмици. От съвсем скоро природозащитния статут на зубъра беше променен от „Уязвим“ в „Почти застрашен“ в последната актуализация на Червения списък на застрашените видове на Международния съюз за опазване на природата (IUCN).

Само допреди век бизоните са почти напълно изчезнали. Това се дължи на загуба на местообитания, дърводобив, горски пожари и екстензивно земеделие, ловът допълнително намалява броя им. До началото на 20-ти век има само 50 индивида, които населяват предимно зоопаркове и резервати.

Дългосрочните усилия на природозащитните обаче водят до така дългоочакваното завръщане на зубрите. След реинтродукцията им в дивата природа през 50-те години, популацията им се увеличава до около 1800 през 2003 г. През изминалата година тяхната бройка достига 6200.

Днес европейския бизон е най-многочислен в Полша, Беларус и Русия. От няколко години бизоните се върнаха и два rewilding района в Румъния – Южните Карпати и България Източните Родопи.

Възстановяването на бизоните в Родопите е съвместна инициатива на Национално ловно-рибарско сдружение Съюз на ловците и риболовците в България (НЛРС-СЛРБ) и Фондация По-диви Родопи и е от част от дейностите по възстановяване на едрите диви тревопасни в Източните Родопи. Двата зубъра са осигурени със съдействието на Европейската асоциация на зоопарковете и аквариумите.

Източник: Фондация По-диви Родопи

Снимка: Иво Дичев

 

 

Mihalkovo

Подобни

Избори 2024

Новини от региона

туризъм

спорт

култура