Баните с отбор по хокей на трева

13 Jul, 2020

Във връзка с възстановяването на установените традиции в община Баните свързани с развитието, практикуването на хокей на трева и по инициатива на ръководството на община Баните и БФ по хокей на трева на 17 юли от 18:00 часа в заседателната зала на община Баните ще се проведе учредително общо събрание за създаване на ново сдружение с нестопанска цел „Спортен клуб по хокей на трева“, съгласно изискванията на ЗЮЛНЦ и ЗФВС при следния дневен ред:

  1. Вземане на решение относно наименованието, седалището и адреса на управление, предмета на дейност и цели на сдружението.
  2. Приемане на Устав на сдружението и определяне размера на годишния членски внос и такси – встъпителни, за обучение, за участие в състезания и др.
  3. Избор на ръководни органи на сдружението съгласно Устава.
  4. Приемане на бюджет и план за дейността до края на 2020 година.
  5. Вземане на решение за членство в БФ по хокей на трева и вписване в регистъра на спортните клубове към Министерство на младежта и спорта.

        Община Баните кани всички граждани, състезатели, родители симпатизанти, спортни деятели и общественици имащи желание да подкрепят инициативата да се включат като учредители на новото сдружение.

Подобни

Новини от региона

туризъм

култура

Времето