Анкета за развитието на община Баните

09 Jul, 2020

Започна разработването на План за интегрирано развитие на община Баните за периода 2021-2027 в изпълнение на Закона за регионалното развитие и в отговор на предизвикателствата пред новия програмен период на ЕС.

Този план е основен инструмент за планиране, програмиране, управление и ресурсно осигуряване на развитието на общината през следващите седем години.

Участието на жителите на общината в изработването на плана би гарантирало качеството и реалистичността му.

Това може да стане чрез попълване на настоящата анкета – онлайн на адрес: https://forms.gle/P7jQux2XJapyrqVj8 или да изтеглите от ТУК  и участие в последващите обществени обсъждания на плана, за което можете да заявите желанието си чрез посочване на координати за връзка с Вас в края на анкетата.

Попълнената Анкетна карта може да изпращате на електронен адрес: obbanite@abv.bg или banite@banite.egov.bg

Подобни

Новини от региона

туризъм

култура

Времето