Земеделските стопани от област Смолян получиха близо 14 млн. лв. субсидии

07 Jul, 2020

Земеделските стопани от област Смолян получиха близо 14 млн. лв. субсидии за площи и животни заявени от тях през изминалата кампания по директни плащания 2019, съобщи директорът на ОД на ДФЗ Смолян Денислав Костов.

Плащанията към земеделския сектор започна още октомври месец миналата година, а до края на месец юни тази година бяха изплатени и последните средства по миналогодишната кампания.

Това което можем да се каже на кратко като статистика е следното:

Заявени са общо 32 521 броя животни от които 28 180 са дребни преживни животни, 4325 са говедата, а имаме и 16 броя биволи които са заявени за подпомагане. Общата сума изплатена на животновъдите от областта е близо 4 млн. лв.

Растениевъдството пък от своя страна е получило за предходната кампания по директни плащания на площ сума в размер на близо 7.5 млн. лв. Най-много бенефициенти 2729  са получили сумата от 2.5 млн. лв. по схемата за необлагодетелствани и планински райони /НР1/, следвана от схемата за единно плащане на площ /СЕПП/ където изплатената сума е 1.9 млн. лв.

Дребните земеделски стопани които са заявили съответната схема от областта са 565 на брой и тяхната субсидия е в размер на 300 000 лв.  Средствата изплатени на земеделците за поддържане на териториите в зоните на Натура 2000 са 285 985лв.

Статистиката също така показва, че само 60 картофопроизводители от областта са получили субсидия в размер на 81 000 лева.  Относно биологичното растениевъдство имаме 4-ма земеделски стопани, които  са получили 10 679 лв. за поддържаната от тях по биологичен начин земя. Биоживотновъдите са двама, а биопчеларите трима с обща субсидия от 20 000 лв.

През настоящата кампания по прием на заявления по директни плащания на площ 2020 бяха приети и обработени 4204 заявления на земеделски стопани от област Смолян. След извършване на допълнителни административни и теренни проверки на заявленията през есента на тази година ще започнат плащанията и по тях. Амбицията е тази година плащанията да започнат по-рано от обикновено.

В областната дирекция на Държавен Фонд „Земеделие“ в Смолян към момента се обработват и допълнително 13 проекта на млади фермери, 112 проекта  по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малките стопанства“ , 27 проекта по подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства“, 25 проекта по подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии в лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията с горски продукти“, както  и завърши подписването на 19 договора за безвъзмездна финансова помощ по „Националната програма пчеларство 20202-2022“

Подобни

Новини от региона

туризъм

култура

Времето