Община Девин реализира четири социални проекта

25 Jun, 2020

Община Девин реализира четири проекта в рамките на 2020 година, свързани с грижата за възрастни хора, лица с увреждания и лица в неравностойно положение.

Два от проектите, които са с европейско финансиране, са по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”, „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Девин и община Доспат” компонент 2 и компонент 3.

Проектите се реализират на територията на цялата община, като са обхванати всички нуждаещи се от услугите и отговарящи на условията лица.

По компонент 2 са назначени 12 домашни санитари, които обслужват 37 потребители. По компонент 3 са назначени 13 разносвачи, които обслужват 74 потребители.

Общо 170 са потребителите, които получават топъл обяд по национална целева програма „Топъл обяд в условията на извънредна ситуация – 2020”, която ще продължи до 24 юли 2020 г.

По национална програма „Предоставяне на грижи в домашна среда”, която стартира през месец юни са обхванати 67 потребители, които ще бъдат обслужвани от 48 домашни помощници.

С изпълнението на тези проекти община Девин ще продължат изпълнението на целенасочената социална политика, която община Девин развива през последните осем години в подкрепа на уязвимите граждани и лица в неравностойно положение, както и лица в продължителна социална изолация, и лица засегнати от световната пандемия от COVID 19.

Подобни

Новини от региона

туризъм

спорт

култура

Времето