Приеха наредба за изграждане и опазване на зелената система в община Смолян

25 Jun, 2020

Общинският съвет в Смолян прие Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Смолян, съгласно чл.62, ал.10 от Закона за устройство на територията.

Кметът на Смолян Николай Мелемов заяви, че целта на Наредбата е да се предостави точна и ясна регламентация, която да урежда обществените отношения, свързани с изграждане, опазване и поддържане на зелената система на община Смолян, независимост от вида собственост.

„В наредбата са прецизирани условията и реда за премахване и преместване на декоративна растителност на територията на община Смолян, правата и задълженията на физическите и юридическите лица, собственици или ползватели на частни имоти, в чиито граници има регламентирано озеленяване с дълготрайна декоративна растителност и останалите жители на града, включително компенсаторното залесяване“, допълни още Мелемов.

По време на дебатите като представител на неправителствена организация „Изкуството да живееш“ се изказа и гражданинът Йордан Хаджихристев. Той посочи, че в продължение на осем години чистят редовно различни места в Смолян и около него и виждат, че ефектът след това не е много голям. По думите му, това няма да бъде така ако се налагат глоби и поиска от Общински съвет да получат подкрепа и одобрение за поставяне на камери на любими места за посещение на смолянчани, за да се следи дали след почистването на определени места, тази чистота ще се поддържа.

„Това е нашата идея и тъй като обикаляме навсякъде в планината забелязахме, че и след сечище в частна земя се оставят малки сметища. Ще следим и за тези неща дали се случват. Искаме подкрепа от вас, за да следим тези неща, може би вие също ще дадете идея как ние като активни граждани можем да помогнем за опазване чистотата на нашия град и околностите му“, каза още Хаджихристев.

Общинският съветник инж. Екатерина Гаджева изрази задоволство от направеното предложение от гражданите и допълни, че е очарована от дейността на младите хора.

„Приветствам идеята и имам предложение в Наредбата за управление на отпадъците, гласуването на която се отмени за следващо заседание, да включим един раздел за тях. Така те ще могат да се включат като доброволци, да предупреждават граждани за спазват чистота и да бъдат свидетели, с помощта на които ще глобяваме нарушителите“, допълни инж. Гаджева.

Кметът на Смолян Николай Мелемов посочи от своя страна, че чистота на първо място е въпрос на възпитание и отношение. „Когато има хората като тях и те станат повече, ще има отношение към чистотата. Когато сред хората има нетърпимост, тогава може да се решат такива проблеми“, каза още Мелемов.

 

Източник: Фокус

Подобни

Новини от региона

туризъм

спорт

култура

Времето