Закриват дома за деца в Широка лъка

28 May, 2020

Общинският съвет в Смолян даде съгласие за закриването на Дома за деца лишени от родителска грижа „Катя Ванчева“ в село Широка лъка и разкриване на Център за работа с деца на улицата.

Домът в Широка лъка е открит през 1968 г. Към момента, капацитетът на институцията е 15 деца от 7 до 14 годишна възраст.

Домът предоставя седмична грижа. За отглеждането и възпитанието на децата се грижи екип от 10 човека. Децата ползват психологични, социални и логопедични услуги от Центъра за обществена подкрепа – гр. Смолян.

С приемането на Националната стратегия „Визия за деинституционализация в Република България“ основната цел е гарантиране право на отглеждане на децата в семейна среда и на достъп до качествена грижа и услуга според индивидуалните им потребности.

Процесът на деинституционализацията на децата започна през 2009 г. и трябва да приключи до 31.12.2020 г.

С цел да се отговори на така действащия план за действие по изпълнение на националната стратегия следва да предприеме действие по закриване на Дома за деца лишени от родителска грижа и по разкриване на Център за работа с деца на улицата /седмична грижа/ – Иновативна услуга.

Иновативната услуга, Центъра за работа с деца на улицата/седмична грижа/, е с капацитет 20 места.

Целта на работата на ЦРДУ /седмична грижа/ – Иновативна услуга е да предотврати ранното отпадане от училищната система, неглижирането на здравето и социалната изолация на деца и младежи в риск от трайно или частично попадане на улицата.

Чрез предоставяне на седмична грижа и осигуряване на комплекс от здравни, социални и образователни услуги, насочени към децата и техните семейства, Центъра за работа с деца на улицата/седмична грижа/-Иновативна услуга , цели да изгради сигурна и стабилна семейна среда, укрепи взаимоотношенията между деца и родители им и да стимулира личностното, физическото и душевно развитие на децата, съобразно възрастта и интересите им .

В допълнение, Центъра за работа с деца на улицата/седмична грижа/-Иновативна услуга се стреми към превенция и прекратяване на всякакви форми на експлоатация на труда, насилие и противообществени прояви сред деца и младежи.

Целевата група на Социалната услуга – Център за работа с деца на улицата- Иновативна услуга ,са деца от 4 до 14 годишна възраст, техните семейства и близкото обкръжение от маргинализирани или други общности, които са идентифицирани като деца в риск, застрашаващ живота, здравето и правилното им физическо и психическо развитие, с риск за отпадане от образователната система и социално неглижиране.

Материалната база на ЦРДУ/седмична грижа/ – Иновативна услуга , е реновирана и разполага с пет апартамента-тип “Мезонети“. Спалните помещения са оборудвани с легла, нощни шкафчета и гардеробчета за всяко дете. Към всеки мезонет има изградени самостоятелни бани и тоалетни.

Изпълнени са изискуемите стандарти за качество, безопасност и сигурност, с което отговаря за нуждите за функционирането на Център за работа с деца на улицата /седмична грижа/- Иновативна услуга.

В непосредствена близост е ОУ “Никола Йонков Вапцаров“ и детска градина “Детелина” – с. Широка лъка, където децата ще учат. Ще се организира и извънучилищната работа на децата.

 

Подобни

Новини от региона

туризъм

спорт

Времето