Реновират гимназията по икономика в Смолян

22 May, 2020

Мащабен инфраструктурен проект ще стартира Професионалната гимназия по икономика „Карл Маркс“ в Смолян. Проектът се финансира по ОП „Региони в растеж“ и е на стойност 1 171 125 лева.

Церемонията по символичния старт и първа копка на проекта ще се проведе на 25.05.2020 г от 10:00 часа в двора на ПГИ „Карл Маркс“ в Смолян.

Проектът е по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г., Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“, процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България“. Договарящ орган по настоящата схема е Министерство на образованието и науката в България.

В хода на строителните дейности по проекта ще бъде извършено цялостно саниране на сградата на професионалната гимназия, която през 2020г. отбелязва 60 години от основаването си.

Ще се направи топлоизолация и основен ремонт на покрива, ще се реализира изграждане на мълниезащитна система. Част от дейностите ще включват и частична подмяна на ВИК инсталация, цялостен ремонт на санитарни възли. Частичен ремонт ще бъде извършен на електрическата инсталация и подмяна на осветителни тела.

По отношение на вертикалната планировка и създаване на достъпна вътрешна, и външна архитектурна среда, ще се осъществи подобряване на прилежащото дворно пространство, ремонт на външни спортни площадки. Ще се направи и подмяна на дограмата във физкултурния салон и ремонт на вътрешни стени и таван.

Подобни

Новини от региона

туризъм

култура

Времето