Смолянската болница набира специализанти

15 May, 2020

Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Братан Шукеров“ АД – град Смолян стартира конкурс за специализанти.

Здравното заведение обяви свободни места за придобиване на специалност:

 • Кардиология – 3 длъжности
 • Нервни болести – 3 длъжности
 • Анестезиология и интензивно лечение – 3 длъжности
 • Пневмология и фтизиатрия – 1 длъжност
 • Ревматология – 1 длъжност
 • Гастроентерология – 1 длъжност
 • Ендокринология и болести на обмяната – 1 длъжност
 • Ушно-носно-гърлени болести – 2 длъжности
 • Очни болести – 2 длъжности
 • Вътрешни болести – 1 длъжност (финансирана от държавата)
 • Клинична микробиология – 1 длъжност (финансирана от държавата)
 • Клинична лаборатория – 1 длъжност (финансирана от държавата)

Срокът за подаване на документи от желаещите е до 15 юни 2020 година. Конкурсът ще протече под формата на писмен изпит и събеседване.

Подобни

Новини от региона

туризъм

спорт

култура

Времето