Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Неделино

14 May, 2020

На 11.05.2020г. Община Неделино  спечели  проект по ОП,,Развитие на човешките ресурси“2014-2020г, схема за безвъзмездна финансова помощ BGM9OP001-2.101 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3”.

Стойноста на проекта или  безвъзмездна финансова помощ е 49 050 лв.

Целта на проекта е подобряване качеството на живот и премахване на бариерите пред социалното включване на възрастни, които в период на криза срещат сериозни трудности да посрещат свои текущи потребности и се справят с нововъзникващите предизвикателства

Осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда, която да ограничи контактите на най-уязвимите и застрашени от COVID-19. Осигуряване на конкретна подкрепа за 30 представители на най-уязвимата група с ясен социален ефект и въздействие върху тяхното ежедневие.

Предоставените услуги  включват помощ  при  покупки на храни и медикаменти със средства на конкретния човек според нейните/неговите нуждите на потребителите в резултат на общото и/му планиране с помощника. Подкрепата за заплащане на битови сметки със средства на конкретния човек и осъществяване на  административни услуги при желание от страна на потребителя.

При реализиране на подкрепата  ще бъдат наети 7 лица, който ще осъществяват предоставяните услуги   на  30 потребители по проекта.

Подобни

Новини от региона

туризъм

спорт

култура

Времето