Община Чепеларе възнамерява да подмени изцяло уличното осветление

25 Mar, 2020

С проектно предложение по програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“ Общинска администрация – Чепеларе възнамерява да подмени изцяло уличното осветление в населените места на територията на общината.

Частично ще бъде подменено и външното изкуствено осветление в к.к. Пампорово. Системите за улично (външно изкуствено) осветление на единадесетте села в Община Чепеларе обслужват общо 1 776 жители, а в обособената зона на к. к. Пампорово обитателите са определени на средно 27 500 души, в зависимост от сезона.

Планира се подмяна на осветителите в системите за външно изкуствено осветление с нови и добавяне на допълнителни ефективни LED осветители, подмяна и добавяне на нови стълбове за улично осветление на определени места, замяна на старите електрически захранващи табла (касети) с нови, които осигуряват централизирано автоматизирано управление и мониторинг на потреблението от системите за външно изкуствено осветление.

Заложено е и изграждане на 2 бр. централизирани хибридни фотоволтаични станции, които да осъществяват електрозахранването на улични осветители. Настоящият проект надгражда постигнатото до момента. С реализирането му всички населени места в община Чепеларе ще разполагат с модерно енергоефективно улично осветление.

Реализирането на проектното предложение ще доведе (по прогноза) до спестяване на 60 187.73 евро на година, по-малко въглеродни емисии в атмосферата годишно и изразходване на 564.90 MWh енергия на година. С осъществяване на проектното предложение делът на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници в общото потребление на електрическа енергия в реконструираната система/и след прилагане на ЕСМ ще стане 11.49 %.

При спечелване на проекта Община Чепеларе ще е една от малкото общини в България с изцяло подменено улично осветление на територията на цялата община.

Подобни

Новини от региона

туризъм

спорт

култура

Времето