Кметът Мелемов забрани провеждането на всякакви масови мероприятия

09 Mar, 2020

Кметът Николай Мелемов издаде днес заповед за предприетите мерки против разпространението на коронавируса. На територията на Община Смолян се преустановяват посещенията на културни мероприятия, в това число и кина. Спортните мероприятия да се провеждат без публика. Забранява се провеждането на всякакви масови мероприятия, в които участват деца.
Препоръчително е ограничаването  на частните мероприятия с масов характер на открито и на закрито;
В Общинската администрация- Смолян, до второ нареждане, в Центъра за услуги и информация на гражданите да се обслужват граждани при повишени мерки за сигурност.
Общинската администрация, социалните домове, социалните  институции от резидентен тип, училищата, детските градини и спортните обекти на територията на Община Смолян, до второ нареждане, да преминат в режим противоепидемичен, като провеждат ежедневна трикратна дезинфекция на подови настилки, плотове, первази, работни бюра, чинове, маси, дръжки на врати, тоалетни помещения, асансьори, автобуси и др. превозни средства.
Забранява се достъпа на външни лица до второ нареждане в сградите на социалните домове, социалните  институции от резидентен тип, училищата и детските  градини.
Препис от заповедта да се връчи на директора на РУ – Смолян на МВР, кметовете и кметските наместници на територията на Община Смолян, заместник- кметовете, Секретаря на Община Смолян за сведение и изпълнение и на Директора на РЗИ – Смолян и Областния управител, за сведение.
Контрол по изпълнението на заповедта е възложен на Секретаря на Община Смолян.
Заповедта е издадена на основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.63, ал.4 и ал.5 от Закона за здравето, и във връзка с препоръка на Националния оперативен щаб, създаден със Заповед №Р-37/26.02.2020г. на Министър председателя на Република България и проведеното  извънредно заседание на Министерския съвет, състояло се на 08.03.2020г. и със Заповед РД-01-117/08.03.2020г. на Министъра на здравеопазването.

Подобни

Новини от региона

туризъм

спорт

култура

Времето