Търсят с конкурс полицаи в Смолян

14 Feb, 2020

Обявен е конкурс за назначаване на държавна служба в  Областна дирекция на МВР – Смолян за общо 12 вакантни младши изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка. Вакантните работни места са, както следва :

– полицай – старши полицай – 4 (четири) вакантни длъжности;

– полицай – старши полицай (водач на патрулен автомобил) – 6 (шест) вакантни длъжности;

– младши автоконтрольор II-I степен – 2 (две) вакантни длъжности.

Освен стандартните изисквания за назначаване на държавна служба в МВР, към кандидатите по конкурса, са предявени и следните специфични изисквания:

– да не са по-възрастни от 40 (четиридесет) години към датата на обявяване на конкурса;

– да притежават диплома за завършено средно образование;

– да отговарят на минималните изисквания за физическа годност и за психологическа пригодност /съгл. специализирани методики според Наредба №8121з-344/25.07.2014 г./;

– да отговарят на медицински изисквания за работа в МВР /съгл.Наредба №8121з-345/25.07.2014 г./;

Документи за участие в конкурса по образец се подават в сектор „Координация, административно и правно обслужване и човешки ресурси” към отдел „Административен” при Областна дирекция на МВР – Смолян, адрес: гр. Смолян, бул. „България” № 67.

 

Подобни

Новини от региона

туризъм

култура

Времето