РИОСВ – Смолян разпореди общините да почистят реките от отпадъци

14 Feb, 2020

РИОСВ – Смолян разпореди общините да почистят речните корита и прилежащите им територии от отпадъци.

В изпълнение на заповед на министъра на околната среда и водите от екоинспекцията са дадени предписания на кметовете на всички контролирани общини в срок до 15 април да извършат проверки на речните корита и прилежащите територии за нерегламентирани замърсявания.

Съгласно дадените предписания общините са длъжни да вземат мерки за недопускане на замърсявания, а при наличие на такива да организират тяхното почистване.

След изтичане на срока на предписанията експерти ще извършват проверки на място, а при констатирано неизпълнение на дадените предписания ще бъдат предприети административнонаказателни мерки, предвидени в Закона за опазване на околната среда и Закона за управление на отпадъците.

 

Снимка: Огнян Данчев

Подобни

Новини от региона

туризъм

култура

Времето