Центърът за информация и услуги на гражданите в община Смолян вече работи

13 Feb, 2020

За постигане на по-ефективно и качествено административно обслужване на гражданите и бизнеса, кметът Николай Мелемов въведе гъвкаво работно време на Центъра за информация и услуги за гражданите.

С негова заповед, той вече работи от 8:30 до 17 часа без прекъсване на плаващ график. Целта е да се осигури непрекъсваем режим на работа с потребителите, включително за подаване на заявления/искания, за плащане на каса или чрез ПОС и/или за получаване на информация, данни и документи.

В случаите, когато в Центъра има потребители в края на обявеното работно време, работата в него продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.

Припомняме, че Центърът за информация и услуги на гражданите започна да функционира от началото на тази седмица в община Смолян. Той се намира под Сесийната зала на Общината.

Хората вече изразиха задоволството си, че се обслужват на едно място и не се налага да ходят по етажите на административната сграда.

В Центъра има четири гишета:

  • Деловодство
  • ГРАО
  • Устройство на територията
  • Местни приходи

Заявлението, съобразно услугата се заплаща с дебитна карта или кредитна карта на ПОС терминал. Има и каси, където се плащат местните данъци.

Подобни

Новини от региона

туризъм

спорт

култура

Времето