Смолян: Тристранният съвет за образование проведе заседание

13 Feb, 2020

По искане на общинското ръководство на СБУ на 12.02.2020 година се проведе заседание на Тристранния отраслов съвет за образование в община Смолян.

Заседанието се ръководи от Николай Мелемов – кмет на общината. Присъстваха Момчил Николов – секретар на общината, Мария Семерджиева – общински съветник и началник на РУО на МОН, представители на работодателските структури и на синдикатите в общината.

На заседанието се обсъди изпълнението на КТД /Колективен трудов договор/ за системата на предучилищното и училищното образование и анексите към него.

Председателят на ОбКС на СБУ- Мария Жайгарова постави за разглеждане проблеми, свързани с финансирането на отделни дейности в детските градини, по които всички участници в заседанието изразиха становище.

Положително разбиране по поставените въпроси изрази кметът на  Смолян Николай Мелемов. Конструктивно предложение за бъдещата работа на Тристранния съвет направи Семерджиева, след което се реши да се направи задълбочен анализ на финансирането на детските градини.

Той да се представи на заседанието на Общинския съвет на 25.02.2020г. и да послужи за вземане на конкретни решения за начина на финансиране на детските градини, което ще даде възможност за диференциране на отговорностите на всички участници в образователния процес в детските градини.

Подобни

Новини от региона

туризъм

култура

Времето