Община Смолян поръча изграждане на подпорни стени до Римския мост

04 Nov, 2019

Община Смолян обяви обществена поръчка за изграждане на подпорна стена на ул. Димитър Благоев, до Римски мост, по левия бряг на река Черна.

Вследствие на паднали интензивни валежи на територията на община Смолян се повишава нивото на река Черна. В участъка от ул. Димитър Благоев с дължина около 40 м скатът по левия бряг на река Черна е подкопан и свлечен, което застрашава движението по улицата. Възможно е внезапно срутване на по-голямата част от участъка. Това може да доведе до инциденти с транспортни средства и хора, преминаващи в този участък на улицата. За да се предотвратят инциденти и да се възстановят щетите, е необходимо в засегнатия участък да се изгради подпорна стена, която да укрепи тротоара и пътното платно на улицата.

Описание на видовете работи, предмет на обществената поръчка:

Планира се изграждане на стоманобетонова стена с обща дължина 44,46 м и височина 5,70 м над цокълната фуга. Стената е разделена на четири секции – две с дължини 12,00 м и две с дължина 10,20. За да се елиминира хидродинамичният натиск е предвидено да се поставят барбакани Ф 110 в два реда по височина. За оформяне на дренажна бариера зад стената е необходимо да се използват ръчно подреден камък и чакълест материал. Чакълестият материал да се положи на пластове с дебелина 20-30 см, уплътнявани с вибро плоча или подходящ 2 вибрационен валяк до достигане на обемна плътност 1800 кг/м3 и постигане на ъгъл на вътрешно триене φ = 40◦.

Максималният размер на камъните в пласта не трябва да надхвърля 2/3 от неговата дебелина. Пластовете се изпълняват с 3-4 % наклон към подпорната стена, за да отвеждат водата към барбаканите. Обратният насип над короната на стената се изпълнява с наклон 1:1,95. Фундирането на стената е предвидено да се изпълни върху скална или баластрова основа под речното дъно на дълбочина 1,50м. За изграждане на стената да се използват бетон с клас С20/25 съгласно БДС EN 206-1 N/A и стомана В500В. След декофриране на стената е необходимо всички бетонови повърхности, които се засипват, да се измажат двукратно с горещ битум. Битумът се нанася върху суха и добре почистена бетонова основа.

Място на извършване:

Мястото на изпълнение на дейностите по обществената поръчка е в участъка на подпорна стена на ул. Димитър Благоев, до Римски мост, по левия бряг на река Черна, град Смолян.

Обща прогнозна стойност на поръчката: 258 772 лв. без ДДС

 

2. Община Смолян обяви обществена поръчка за втора подпорна стена в участъка на подпорна стена на ул. Петър Берон, пред блок „Строител“ № 1, по десния бряг на река Черна.

Вследствие на паднали интензивни валежи на територията на община Смолян се повишава нивото на река Черна. В обхват от около 25 м скатът по десния бряг на реката е подкопан и свлечен в участъка пред блок „Строител“ № 1 на ул. Петър Берон, гр. Смолян. Възможно е следващото повишаване на нивото на реката да причини разрушаване на участъка до тротоара, както и лявата лента на пътното платно на улицата. Това може да доведе до инциденти с транспортни средства и хора, преминаващи в този участък на улицата. За да се предотвратят инциденти и да се възстановят щетите, е необходимо в засегнатия участък да се изгради подпорна стена, която да укрепи тротоара и пътното платно на улицата.

Описание на видовете работи, предмет на обществената поръчка:

Планира се изграждане на стоманобетонова стена с обща дължина 25,20 м и височина 6,60м и 5,45м над цокълната фуга. Стената е разделена на три секции с дължини 8,40м. За да се елиминира хидродинамичният натиск, е предвидено да се поставят барбакани Ф 110 в два реда 2 по височина. За оформяне на дренажна бариера зад стената е необходимо да се използват ръчно подреден камък и чакълест материал. Чакълестият материал следва да се положи на пластове с дебелина 20-30 см, уплътнявани с виброплоча или подходящ вибрационен валяк до достигане на обемна плътност 1800 кг/м3 и постигане на ъгъл на вътрешно триене φ = 40◦.

Максималният размер на камъните в пласта не трябва да надхвърля 2/3 от неговата дебелина. Пластовете се изпълняват с 3-4 % наклон към подпорната стена, за да отвеждат водата към барбаканите. Обратният насип над короната на стената се изпълнява с наклон 1:1,95. Фундирането на стената е предвидено да се изпълни върху скална или баластрова основа под речното дъно на дълбочина 1,50м. Преди изграждането на стената е необходимо да се разшири речното корито в посока левия бряг, за да се намали скоростта на реката и ерозиращото й действие.

За целта реката трябва да се отбие вляво по оформено корито върху съществуващата скала и да се дооформи чрез бетоново корито за отвеждане на водите в участък 5–6 м след „Секция“ 1. За изграждане на стената следва да се използват бетон с клас С20/25 съгласно БДС EN 206-1 N/A и стомана В500В. След декофриране на стената е необходимо всички бетонови повърхности, които се засипват, да се измажат двукратно с горещ битум. Битумът се нанася върху суха и добре почистена бетонова основа].

Място на извършване: Мястото на изпълнение на дейностите по обществената поръчка е в участъка на подпорна стена на ул. Петър Берон, пред блок „Строител“ № 1, по десния бряг на река Черна, град Смолян.

Обща прогнозна стойност на поръчката: 239 033 лв. без ДДС

Подобни

Новини от региона

туризъм

спорт

култура

Времето