Започна изграждането на Главен колектор I-A в Златоград

20 Sep, 2019

На 20 септември 2019 кметът на Община Златоград Мирослав Янчев даде старт на строителните дейности по обект „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа на град Златоград” – Подобект 2 – „Главен колектор 1-А”, Община Златоград”.

Финансирането е осигурено от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда. Сключен е договор за изпълнение на строително-монтажни работи с „Пи Ес Пи” ЕООД гр. София, която ще извърши СМР на стойност 1 000 000 лева с ДДС. Автор на проекта е „Аква-Ес Проект” ЕООД гр. Смолян. Строителен надзор на обекта ще се осъществява от „Екоинженеринг” ЕООД гр. Кърджали.

Главният канализационен колектор е с дължина 371 метра, подпорната стена към него е с дължина 355 метра, а срокът за изпълнение на строително-монтажните работи е 180 календарни дни.
На събитието присъстваха и Председателят на Общински съвет Златоград – Емилия Кръстева, представители на Общинска администрация Златоград, общински съветници, представители на църковното и мюсюлманско настоятелства в Община Златоград, представители на фирмата, която ще изпълнява строителството и фирмата, която ще осъществява строителен надзор на обекта, както и много жители на града.

Кметът Янчев поздрави присъстващите и пожела спорна и безаварийна работа в изпълнението на един от най-важните обекти в Община Златоград.

Подобни

Новини от региона

туризъм

спорт

култура

Времето