Преобразяват централната градска част в Девин

18 Sep, 2019

В Девин бе направена “първа копка” на обект: ” Ремонт и рехабилитация на централна градска част в гр. Девин” с Възложител Община Девин. Присъстваха гости и местни.

Кметът на Община Девин Красимир Даскалов пожела здраве и успех на хората, ангажирани с реализацията.

Финансирането се осигурява с постановление на Министрески съвет. Стойността на проекта е 1 800 000 лв.

Проектът за ремонт и рехабилитация предвижда подмяна на настилки, като се предвиждат настилки от различни по размер тротоарни плочи и сегментен паваж с линейно акцентиране и обединяване на пространствата по цялата пешеходна част. Цветовете на основните плочи са в светло сиво и антрацит, около дома на културата са със светъл и тъмен гранит, а паважът е светъл гранит. Местата на акцентите са подчертани с промяна в растера на настилката. В композицията на плочника са търсени характерни преходи и преливания.

Водата е заложена като основен притегателен образ в площадното пространство между двете улици, като се предвижда изграждане на атрактивен пеещ и танцуващ фонтан. Фонтанът представлява кръгла форма с габарити 8 метра в диаметър, който е предвиден да бъде доставен и монтиран (сглобяем) със собствена конструкция по спецификация на фирмата производител, съгласувано с Възложителя, като се предвижда да бъде поставен върху готовата тротоарна настилка на площада. Водата като акцент е заложена и в пространството около Културния дом на мястото на сегашните цветни клоцове. Ефектно осветление и форма на водни струи ще бъдат в синтез с цялостното оформление.

Западно от Културния дом се планира обособяване на пространство за градски мероприятия, като се премахват съществуващите цветни партери, нивото на площада се изравнява /при съществуващото положение има разлика на нивата в централната част на площада с едно стъпало/ като се премахва стъпалото и се променят наклоните на площада. Така ще се осигури достъп на хората в неравностойно положение.

На площада има предвидено място за видеостена, която е предвидена да бъде доставена и монтирана със собствена конструкция по спецификация на фирмата производител. С приблизителни размери на екрана 3 м широчина и 2 м височина, като долната част на екрана се изявява над настилката с 2.6м, за да се улесни преминаване покрай него и за да се предотврати случаен вандализъм. Видеостената ще служи за реклама на културните забележителности на региона и при представления в града да ги излъчва на живо /за по добра видимост на посетителите/.

Предвижда се премахване на цветния клоц намиращ се западно от Културния дом /в средата на стълбите/, като по този начин можем да съединим отделните стълби пред културния дом оформяйки по добра и функционална среда.

При стъпалата на ул. ”Освобождение” се премахва рампата в средата на стълбата, като се създава нова рампа с наклон 5% в непосредствена близост, това се прави отново за да се организира по добре и безпрепятствено потокът от посетители.

Оформят се кътове за отдих и се поставят елементи на парково обзавеждане – пейки, кошчета, велостоянки, указателни табели на възлови места, осветителни тела.

В ул. „Освобождение“ се предвижда поставянето на LED соларни лампи в отсечката между сградата на общината и историческия музей, които лампи са самостоятелни, разчитащи на слънчева енергия и са поставени в сегментния паваж.

Планира се дообогатяване на растителността, чрез нови преместваеми кашпи със сезонна растителност. Съществуващите дървесни видове се запазват и се дооформят с бордюри от естетична гледна точка, които се покриват с метални решетки, с цел опазване и по лесно преминаване на потоци от хора. Премахват се цветните партери западно на сградата на общината.

При площад „Възраждане „ се подменя амортизираната тротоарна настилка, предвижда се подсяване на съществуващата тревна настилка и изграждане на поливна система.

Подобни

Новини от региона

туризъм

спорт

култура

Времето