До 10 000 лева глоба за палене на огън в защитени територии

12 Aug, 2019

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Смолян призовава за строго спазване на мерките за предотвратяване на пожари в защитените територии – изключителна държавна собственост (резервати и поддържани резервати).

В разгара на туристическия сезон и повишаване на температурите през последните дни, което е предпоставка за възникване на пожари в защитени територии с изградена туристическа инфраструктура, еко инспекцията припомня, че паленето на огън в резервати и поддържани резервати е строго забранено!

За недопускане на пожари, инспекцията организира специализирано наблюдение в защитените територии и осъществява засилен превантивен контрол върху дейността на собственици и ползватели на обекти, гори, земи в близост до тях.

В кметствата на населените места, на чиято територия попадат резервати и поддържани резервати – „Сосковчето”, „Кастраклий”, „Казаните”, „Червената стена”, „Момчиловски дол”, „Амзово”, „Шабаница”, „Конски дол”, са създадени и се поддържат противопожарни депа, оборудвани със средства и материали за противопожарна защита.

При констатирани нарушения на заповедта на министъра на околната среда и водите, с която периодът от 1 април до 31 октомври 2019 г. е определен за пожароопасен сезон, на нарушителите ще се налагат глоби от 500 до 5000 лв. на физически лица и от 1000 до 10 000 лв. на юридическите.

Подобни

Новини от региона

туризъм

спорт

култура

Времето