Внимание! Пожароопасен сезон за горите в Смолянско

15 Mar, 2019

Във връзка с топлото и сухо за сезона време, както и извършването на селскостопански дейности в земеделски земи, съседни на горските територии, извършването на ловна и туристическа дейност и повишения риск от възникване на горски пожари на територията на Област Смолян, Областният управител на Смолян Недялко Славов издаде заповед, с която определи пожароопасния сезон в горските територии в областта за времето от 15.03.2019 до 15.11.2019.

Регионална дирекция „Пожарна безопасност и и защита на населението“ Смолян призовава гражданите, които почистват личните дворове или работят в съседство с горските територии и почистват градини и ливадите, да бъдат отговорни и да спазват правилата за пожарна безопасност.

ПОЧИСТВАНЕТО НА ДВОРНИТЕ ПРОСТРАНСТВА И ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ ОТ СУХИ ТРЕВИ, ЛИСТНА МАСА И ДРУГИ ГОРИМИ ОТПАДЪЦИ, ДА СЕ ИЗВЪРШВА САМО ПО МЕХАНИЧЕН НАЧИН.

– Забранено е паленето на огън в личните дворове и селскостопанските имоти, без да са взети предварително противопожарни мерки: обезопасяване (ограничаване) на огнището; подготвка на подръчни уреди за пожарогасене – съдове с вода и пясък, лопати, тупалки и др.; НИКОГА НЕ ОСТАВАЙТЕ ОГЪНЯ БЕЗ НАБЛЮДЕНИЕ;

– Забранено е паленето на огън в междублоковите пространства, където са паркирани автомобили, както и в близост до бензиностанции и газстанции, складове за леснозапалими и горими течности, в близост до стрехите на сградите и под клоните на дърветата;

–  Забранено е ПАЛЕНЕТО НА ОТКРИТ ОГЪН И ИЗВЪРШВАНЕ НА ОГНЕВИ РАБОТИ НА РАЗСТОЯНИЕ ПО-МАЛКО ОТ 100 М ОТ ГРАНИЦИТЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ, съгласно чл. 137 ал. 3 от Закона за горите, като санкциите за нарушителите са в размер от 100 до 1 000 лв.;

Забранено е ПАЛЕНЕТО НА СТЪРНИЩА, СЛОГОВЕ И КРАЙПЪТНИ ИВИЦИ, КАКТО И ПАЛЕНЕТО НА ОГЪН НА ОТКРИТО ВЪВ ВЕТРОВИТО ВРЕМЕ. ТОВА Е ПРЕДПОСТАВКА ЗА БЪРЗО ВЪЗНИКВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ПОЖАРА.

– ПРИ ПЪРВИТЕ ПРИЗНАЦИ НА ПОЖАР В ДОМА, В ДВОРА ИЛИ В ГОРАТА, ПОДАЙТЕ НЕЗАБАВНО СИГНАЛ НА ТЕЛЕФОН 112 !

 

НЕГАТИВНИ ПОСЛЕДИЦИ ОТ ГОРСКИТЕ ПОЖАРИ:

– Влошаване на микроклимата и условията за стопанска дейност. Спад в туристическия бизнес. Ограничаване на възможностите за поминък и обедняване на населението. Обезлюдяване на районите. В процеса на пожарогасене се създава опасност за живота и здравето на хората.

– Похабяване на горски ресурси след дългогодишно инвестиране – загуба на дървесина. Извънредно отделяне на средства за ограничаване на вредните последствия. Намаляване продуктивността на земите и влошаване на растежните условия. Намаляване на приходите.

– Обезлесяване и ерозия на почвите. Промяна на водния отток, нарушаване на топлинния и воден баланс на екосистемите. Унищожаване на уникални находища на редки, защитени видове, ограничаване на биологичното разнообразие. Влошаване на санитарното състояние на горите. Намаляване поглъщателния капацитет на СО2.

 

Подобни

Новини от региона

туризъм

спорт

култура

Времето