Бюджет 2019 на община Смолян е приет

07 Feb, 2019

Общинският съвет прие днес бюджета на община Смолян за 2019 г. Най-важният финансов документ бе подкрепен от 18 съветници, които гласуваха «за», седем се въздържаха, а трима бяха против.

48 354 647 лева е бюджетът на Смолян за тази година. Предвидените приходи от делегирани държавни дейности са в размер на 23 610 301 лева, а от местни-24 744 346 лева.

Кметът Николай Мелемов посочи, че бюджетът е балансиран, след изготвен анализ на приходите и разчет на разходите, съгласно приоритетите на управление на публичните финанси на община Смолян. Градоначалникът посочи, че и в този бюджет няма увеличение на данъците, политика, която той прилага от 2011 г.
Същото мнение изрази и председателят на Бюджетната комиссия към Общинския съвет Стоян Иванов. Освен, че няма увеличение на местните данъци е намален и данъкът за МПС.

Преди дебатите по най-важната финансова рамка, зам.-кметът Венера Аръчкова го презентира на видеостена. Тя подчерта, че бюджет -2019 г. осигурява средства за всички сфери на обществения живот – образование, здравеопазване, социални дейности и услуги, благоустрояване, информационно обслужване, култура, туризъм, спорт, подобряване на градската среда, чрез изграждане на нови инфраструктурни обекти и ремонт на съществуващите.

Тези по-важни акценти са намерили отражение в бюджета, който ще осигури основните дейности за постигане на поставените цели по приоритетите, заложени в програмата за управление и Стратегическия план за развитие на Община Смолян.

След като без гласуван бюджета, Мелемов благодари на всички общински съветници от целия политически спектър, които го подкрепиха . Това гарантира предвидимост и стабилнаст в община Смолян, заяви кметът.

 

 

Подобни

Новини от региона

туризъм

спорт

култура

Времето