Спряха водата в Златоград заради замърсяване на река Върбица

28 Nov, 2017

Спряха водоподаването на питейна вода за домакинствата в Златоград и близкото село Старцево от кладенците на река Върбица, съобщават от общинската администрация.

Към момента е преустановено подаването на питейна вода от І и ІІ шахтови кладенци, разположени в района на Пресека. Към водоснабдителната мрежа на село Старцево и град Златоград се подава питейна вода само от ІV шахтов кладенец в река Неделинска“, се казва в съобщението на община Златоград.

По-рано граждани подадоха сигнал за замърсяване на река Върбица, информира ,,Дарик”.

В следствие на това, екип на РИОСВ – Смолян провери за замърсяване на р. Голяма след сигнал за „побеляване“ на реката. На място бе изпратен екип с представители и на Басейновата дирекция „Източнобеломорски район“ и Регионалната лаборатория към ИАОС.

„Източникът на замърсяването е хвостохранилещето към Ермореченската обогатителна фабрика, констатираха експертите. След интензивните валежи, значително е повишен дебита на р. Ерма, преминаваща през хвостохранилището и вливаща се в р. Голяма. В резултат на това, се отмиват натрупаните в опашката на съоръжението отложения от хвоствов пясък“, се казва пък в официалното съобщение на Екоинспекцията.

Операторът е задължен да следи експлоатацията на хвостохранилището, както и да извършва ежедневен мониторинг на отпадъчните води. Взети са водни проби на изхода на хвостохранилището, където е заустването на отпадъчните води в р. Голяма. След анализ на пробите ще бъде преценено каква административно-наказателна мярка да се приложи за допуснато замърсяване“, се казва още в съобщението на РИОСВ – Смолян.

Mihalkovo

Подобни

Избори 2024

Новини от региона

туризъм

спорт

култура