Недялко Славов: Поддържайте ярката светлина на знанието и жив пламъка на любовта към всичко свято и родно

01 Nov, 2016

77

УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ,

УВАЖЕМИ ДЕЙЦИ НА ПРОСВЕТАТА И КУЛТУРАТА,

УВАЖАЕМИ ТЕАТРАЛНИ ДЕЙЦИ, ЖУРНАЛИСТИ И СЪГРАЖДАНИ,

На 1 ноември отбелязваме Денят на народните будители. Това е един от най-светлите празници за българския народ, почитащ делото  на книжовници, светци, мъченици, герои от миналото ни, празник на националния дух и просветата.

Богатата ни история и култура е съхранила имената на много бележити български будители, увековечени от ярката диря на духовното наследство, което са оставили след себе си. Уверен съм, че сред Вас са продължителите на святото им дело, пазителите на несломимия български дух, който поражда стремежа и жаждата към нови знания, дух, който ни е съхранил през вековете и движещ нацията ни напред!

Изправени пред предизвикателствата на новото време, ролята на народните будители днес е не по-малко значима. Българският народ винаги е имал нужда от своите просветни дейци, които да поемат отговорността да образоват, да възпитават идните поколения в родолюбие, да им предават изконните човешки добродетели.

Приемете моите най-искрени пожелания за здраве и благополучие! Поддържайте ярката светлина на знанието и жив пламъка на любовта към всичко свято и родно, защото върху тях се крепи силата на българския дух!

 

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

 НЕДЯЛКО СЛАВОВ,                 

Областен управител на област Смолян

Mihalkovo

Подобни

Новини от региона

туризъм

спорт

култура