2505 самостоятелни жилища в 55 сгради са финансирани за саниране до момента в Смолянска област

01 Nov, 2016

11Значителен е напредъкът при реализирането на Националната програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради. По обобщена справка към 31 октомври 2016 година, данните сочат, че броят на самостоятелно обособените обекти със жилищно предназначение,  финансирани до момента по Програмата за област Смолян, е 2505 жилища в 55 жилищни сгради. Разпределението им по общини е, както следва: за Девин – 306 самостоятелни жилища , разположени в 7 жилищни сгради; за Златоград – 327 самостоятелни жилища, разположени в 7 жилищни сгради, за Мадан – 436 самостоятелни жилища, разположени в 7 жилищни сгради, за Рудозем – 186 самостоятелни жилища, разположени в 4 жилищни сгради; за община Смолян – 1210 самостоятелни жилища, разположени в 29 жилищни сгради и за Чепеларе – 40 самостоятелни жилища, разположени в една жилищна сграда.   При сключени 55 договори за финансиране между Община – Областен управител и Българска банка за развитие, т.е. за всички искания внесени до 31.12.2015 г., за 55 блока са   стартирали дейностите  за  установяване на технически характеристики и технически паспорт и за обследване за енергийна  ефективност. За 54 блока са приключили процедурите за избор на изпълнители на строително-монтажни работи, проектиране, авторски надзор, строителен надзор и оценка на съответствието. Броят на сградите със стартирали строително-монтажни работи е 26, а две сгради вече са въведени в експлоатация – по една в община Девин и община Златоград. Напредват строително-монтажните работи в общините Смолян, Девин, Златоград, Мадан и Рудозем. „Правителството показа последователна политика и воля за реализиране на Националната програма за енергийна ефективност. Програмата е особено важна за области, като нашата, в които отоплителният сезон е почти 7 месеца. Всъщност тази програма е блестящ пример за политика в полза на хората и се радвам, че през следващата година, при тази стабилност на правителството, програмата ще продължи да се изпълнява. По този начин ще имаме възможност изцяло да променим визията на цели жилищни райони в градовете.”, коментира областният управител Недялко Славов реализирането на Националната програма за енергийна ефективност в област Смолян.Националната програма за енергийна ефективност дава възможност на много семейства в област Смолян да подобрят условията на живот в домовете си. Санираните многофамилни жилищни сгради придобиват нов облик, апартаментите, разположени в тях повишават пазарната си себестойност, и един от най-значимите ефекти е осигуряване на по-висока сигурност, комфорт и по-ниски разходи за отопление на домакинствата, живеещи в тях. Енергийната ефективност на дома е от изключително значение за рационалното изразходване на семейния бюджет, особено в региони, като нашия, в които отоплителният сезон е с по-дълга продължителност и голяма част от битовите разходи се обуславят от това перо.

Подобни

МЕСТНИ ИЗБОРИ 2023

Новини от региона

туризъм

спорт

култура