На територията на ЮЦДП има изсъхнали 13 723.2 дка горски площи нападнати от корояд

16 Aug, 2016

22Активни действия за преодоляване на проблема с изсъхналите дървета, нападнати от корояд и други вредители предприемат служителите на Южноцентралното държавно предприятие – Смолян.Работна група към предприятието действа още от констатирането на проблема и вече отчете първи данни от дейността си.Към 12 август, на територията на ЮЦДП, са засегнати и изсъхнали 13 723.2 дка горски площи. Количеството поразена лежаща маса е 141 013 куб. м. В изнесените данни влиза и неусвоимата засегната и изсъхнала площ, както и неусвоимата дървесина, попадаща в недостъпни басейни.Освободените към момента площи са 427 дка, от които приблизително 10% са подходящи за залесяване. Усвоената засегната от вредителите дървесина е 7 412 куб. м.Само за последната отчетена седмица, на територията на предприятието са освободени над 100 дка и са усвоени около 2 000 кубика изсъхнала дървесина.

3„Колегите полагат огромни усилия за справяне с нападналите от вредители територии и спасяване на горите в региона. Освен с почистване и изнасяне на увредената дървесина, ние работим и за преодоляване на проблема чрез превантивна работа в горските територии“, коментира директорът на ЮЦДП инж. Ботьо Арабаджиев. Той добави, че дейностите не са кампанийни, а са част от ежедневните задължения на служителите на предприятието.Работната група към предприятието заседава всяка седмица, а в близките дни ще бъдат представени още методи за ограничаване на щетите от нападенията на корояд и други вредители. Някои от тях се реализират за първи път в България и са в синхрон с добрите европейски практики в лесовъдството.

Подобни

МЕСТНИ ИЗБОРИ 2023

Новини от региона

туризъм

спорт

култура