Смолян ще бъде един от интелигентните градове в България

02 Jun, 2016

phpBDwHDQ5344За Община Смолян участието в проекта SmartImpact е голяма стъпка в хода на модернизацията на града и превръщането му в привлекателно място за младите хора, както и  благоприятна среда за бъдещи инвестиции

След успешното приключване на проект „Комерсиализация на интелигентни градски райони“ по Програма УРБАКТ III, стартира втората фаза от неговото изпълнение в рамките на нов проект – SmartImpact по Приоритетна ос 1 „Подкрепа за интегрирано устойчиво градско развитие“. Двете фази формират един общ процес по създаване на Мрежи за планиране на действия. Те са основният инструмент, посредством който се постига целта на програма УРБАКТ III, а именно да се увеличи капацитета на градовете по отношение на тяхното интегрирано развитие в областите, които те са определили за ключови. Община Смолян участва в Мрежа за планиране на дейности, заедно с още осем европейски общини в рамките на двата проекта CSCD и SmartImpact. Партньорството се състои от градовете: Манчестър (Великобритания) – водещ партньор, Порто (Португалия), Смолян (България), Сучава (Румъния), Загреб (Хърватия), Мисколч (Унгария), Гуадалахара (Португалия), Дъблин (Ирландия), Айндховен (Холандия), Стокхолм (Швеция).

Целите на община Смолян, заложени в проекта са: разработване на концепция и проучване на възможностите за възобновяема енергия главно в енергийния сектор, както и на  възможностите за финансиране .

Разработване на концепция за електронно управление и електронни услуги в общината. Определяне на устойчив модел на растеж за гр. Смолян в сферата на иновации, икономика и туризъм.

Като резултат от изготвянето на Интегриран план за действие, в рамките на установената SmartImpact мрежа, Община Смолян ще очертае потенциала на града да стане „интелигентен“ и ще определи базата интелигентни проекти, които да бъдат изпълнени.

Целта на проект SmartImpact е да се разработят  иновативни управленски инструменти, чрез които общините ще могат да отговорят на специфичните изисквания при ръководенето на „интелигентни градове“.  Прекият резултат от тази дейност се изразява в съставянето на Интегрирани планове за действие, които  да служат като основа при внедряването на местните политики за „интелигентни градове“. За да бъде това възможно най-ефективно, програма УРБАКТ предвижда съставянето на Местна Урбакт група, в която да бъдат включени както представители на местната администрация, така и други заинтересовани лица (НПО, образователни институции, частен сектор, гражданско общество). Групата ще вземе активно участие при изготвянето на Местния план за действие и ще провежда регулярни срещи.

Предвидено е провеждането на седем международни срещи, на които партньорите ще споделят своя практически опит в сферата на интелигентното развитие на градовете, както и плановете си в тази насока.  В този смисъл проектът представлява уникална за общината възможност да почерпи опит от партньори, които прилагат на практика интелигентни решения в управлението и развитието на градовете. За Община Смолян участието в SmartImpact мрежата за планиране на действия е ключово заради партньорстовто й с Лайтхауз градове (“градове-светила“, които развиват и тестват интегрирани иновативни решения в голям мащаб и които следва да станат най-напредналите градове в Европа по отношение на интелигентните урбанистични политики).

Общият бюджет на проекта е 750 000 Евро. Този за Община Смолян е в размер на 54 299 Евро, от които 85% се финансират от Програма Урбакт III, а 15% са национално съфинансиране. Проектът е с продължителност 24 месеца – от 03.05.2016г. до 03.05.2018г.

За Община Смолян участието в проекта е голяма стъпка в хода на модернизацията на града и превръщането му в привлекателно място за младите хора, както и за развитието на благоприятна среда за бъдещи инвестиции.

Mihalkovo

Подобни

Избори 2024

Новини от региона

туризъм

спорт

култура