„Арексим Инженеринг” с инвестиция за 1,1 млн евро

27 May, 2016

43Водещият производител на високо прецизни технически пластмасови компоненти и инструментална екипировка  „Арексим Инженеринг” ЕАД открива нова база в Смолян. Инвестицията е на стойност 1,1 млн евро и ще осигури най-малко 10 нови работни места. През 2015 г. дружеството сключи договор за безвъзмездна финансова помощ и започна да изпълнява проект по Норвежка програма – Norway Grants 2009-2014. Безвъзмездната финансова помощ от програмата е в размер на 400 хил. евро,  останалите средства са осигурени от предприятието.  По този проект „Арексим Инженеринг” закупи и инсталира екструдиращи линии от австрийския производител „Ерема”  и лабораторно оборудване. Те ще бъдат открити със символично прерязване на лентата на 27 май т. г. от 11 ч. в базата на предприятието в присъствието на посланика на Кралство Норвегия Н. Пр. Гюру Катарина Викьор. Проектът има за цел да затвори кръга на рециклиращия капацитет на дружеството като добави екструдираща линия  към съществуващия капацитет за мелене на отпадъчни пластмасови материали от различен вид. В настоящия момент дружеството генерира 4-5% отпадък в производствения процес.  През 2016 г. очакванията са да бъдат преработени 10 000 тона различни видове пластмасови материали и да се генерира между 400-500 тона отпадък, който в оригиналната си форма не може да се употреби повторно в производство, труден е за транспортиране и почти невъзможен за продажба. В новата база дружеството ще има възможност да преработва между 1500 и 2000 тона отпадъчни материали в готови за употреба рециклирани пластмаси, които да бъдат употребени за собствени нужди или да бъдат продадени за преработка от други производители на пластмасови продукти. Така „Арексим Инженеринг” отговаря на най-високите критерии за опазване на околната среда в глобален мащаб.

Mihalkovo

Подобни

Новини от региона

туризъм

спорт

култура