Смолян с най-малко сигнали за деца в риск

10 Mar, 2016

44През 2015 г. на Националната телефонна линия за деца са приети 108 852 обаждания – най-високият брой  регистрирани досега от старта на линията през 2009 г., съобщиха от Държавната агенция за закрила на детето, предаде БНР.Най-много са подадените сигнали за деца в риск – 649, с 40 на сто повече от 2014 г. Тези сигнали най-често са свързани с различни форми на насилие /физическо, психическо, сексуално/ – обикновено в съчетание, както и за пренебрегване на деца, риск от изоставяне, просия. Често един сигнал е свързан с няколко форми на риск – например нисък родителски капацитет, липса на подход към възпитанието и дисциплината на децата и прибягване към насилие, икономически затруднения.Освен за насилие, консултации са търсени за проблеми във взаимоотношенията – с връстници, с любими хора, с родители и близки. Темите за междуличностните контакти заемат водещо място в обажданията, тъй като на линията звънят най-вече тийнейджъри.146 са консултациите с деца от специализираните институции. Най-често те са във връзка с конфликти с другите настанени, с възпитатели или психосоциални проблеми като тревожност, притеснения за бъдещето, търсене на идентичност.Областите, от които са получени най-много сигнали през 2015 г., са София-град, Пловдив, Варна, Бургас, Видин, Враца, Добрич, Сливен, Търговище. Най-малко са от Кърджали, Смолян, Силистра, Кюстендил, Благоевград, Хасково.За предприемане на мерки към органите по закрила са подадени 236 случая за физическо, 162 – за психическо и 37 – за сексуално насилие. 220 са сигналите за неглижиране, 75 – за отпадане от образователната система, 52 – за изоставяне и 34 – за просия.

Mihalkovo

Подобни

Избори 2024

Новини от региона

туризъм

спорт

култура