Публично обсъждане за развитие на социалните услуги в Неделино

05 Jul, 2024

На основание чл. 59, ал.1, във връзка с чл.62, ал.1 и ал.2 от Наредба за планирането на социалните услуги се предлага Проект на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Неделино за 2025 г.

На заинтересованите граждани и организации се предоставя 30-дневен срок за предложения и становища по проекта на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Неделино за 2025 г.

Проект на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Неделино за 2025 г.

Предложенията и становищата могат да се депозират на електронния адрес на Община Неделино –  oba_nedelino@abv.bg,  както и на адрес: гр.Неделино, ул. „Александър Стамболийски“ №104, ет.1 „Деловодство“.

 

Mihalkovo

Подобни

Избори 2024

Новини от региона

туризъм

спорт

култура