Разширяват платената зона за паркиране в Смолян

21 Jun, 2024

Платената зона за паркиране на автомобили в областния град Смолян ще бъде разширена от 1 юли, посочи заместник-кметът Марин Захариев.

Целта на Община Смолян е вкарване на повече ред в движението и шофьорите да намират места, където да спират колите си.

Заместник-кметът Марин Захариев: Трябва да намалим присъствието на колите в центъра

Работното време на синята зона ще бъде в часовия диапазон от 08:30 до 17:30 часа от понеделник до петък. Паркирането ще бъде безплатно в часовете извън този диапазон, както и в събота и неделя.

Ето местата, където синята зона за паркиране се разширява:

 • Паркингът пред хотел Смолян
 • Паркингът до Родопския драматичен театър “Николай Хайтов”
 • Паркингът до Евридика
 • Паркинг до Топ Старс
 • Паркинг до Клуб Журналиста
 • Цялата улица зад Община Смолян
 • Улица от бул. България до ул. „Кап. Петко Войвода“

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ ЗА „ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ“ СМОЛЯН

1. Какво представляват Зоните за платено паркиране?

На територията на град Смолян се определят райони, улици и пътища или части от тях за Зони за платено паркиране в определени часове на денонощието. Работното време на Зоните за платено паркиране е от 08.30ч. до 17.30ч. в работни дни.

2. Какво представляват Районите за платено и безплатно паркиране?

Районите са територии за платено и безплатно паркиране, в които, според адреса си, собствениците на пътно превозно средство (ППС) с платен абонамент “Локално платено паркиране” могат да спират на регламентираните платени паркоместа.

3. Как мога да заплатя престоя си в Зоните за платено паркиране?

Начин на плащане:

 • самотаксуване с SMS, на номер 13301;

Цена за 1 час престой – 1.00 лев с включен ДДС. + цена SMS

 • Чрез паркомат – 1.00лев за 1 час и 6.00лева за цял ден

4. Каква е маркировката в зоните за платено паркиране?

Зоните за платено паркиране се обозначават допълнително с информационна табела, в която са описани условията на паркиране, размерът на таксата за паркиране и начина на заплащането ѝ, както и принудителните мерки, които се прилагат.

5. В кои часове следва да се заплаща престоя в зоните за платено паркиране?

Зоната за платено паркиране е валидна в работни дни и в часовия диапазон от 08:30 до 17:30 часа.

6. Трябва ли да заплащам, ако съм спрял в зона за платено паркиране, но не съм напуснал автомобила?

Да. Когато даден автомобил паркира на място в зона за платено паркиране е необходимо да се направи плащане, дори и водача да не е напуснал МПС.

7. Къде мога да паркирам, ако притежавам карта за паркиране на хора с трайни увреждания?

Във всяка зона за платено паркиране се осигуряват фиксирани и обозначени с пътен знак Д21–„Инвалид” места за паркиране на ППС, превозващи и/или управлявани от хора с трайни увреждания.
Картата осигурява безплатно паркиране само на местата определени за паркиране на ППС, превозващи и/или управлявани от лица с трайни увреждания. ППС, превозващо и/или управлявано от лице с трайни увреждания паркирано извън обозначените за това места се третира по общия ред.

8. Ако изпратя SMS преди началото на работното време на зоната за платено паркиране – от кога ще ми се засече времето на заплащане на престоя? (пример: изпращам SMS в 8:50 ч. – до 9:50 или до 10:00 ще съм платил за паркиране?).

Всеки изпратен SMS извън работното време на зоните за платено паркиране няма да бъде таксуван.

9. До колко минути преди края на работното време на зоната за платено паркиране мога да изпратя SMS? (пример: колко ще ми струва SMS-а ако го изпратя в 17:20 ч. ?)

Работното време на зоната за платено паркиране е до 17:30 часа. Това означава, че всеки SMS изпратен в рамките на работното време ще бъде таксуван с 1.00 лев.

10. Мога ли да направя корекция на регистрационният номер на автомобила, за който искам да заплатя престой в зона за платено паркиране, ако съм сбъркал номера при изпращане на SMS на номер 13301?

Вие ще бъдете таксуван отново. Въвеждането на номера, следва да се извършва внимателно, защото всеки SMS се таксува.

11. Трябва ли да изписвам регистрационният номер на автомобила си само с големи букви? Само на латиница ли да бъде изписван? Може ли да има интервал между буквите и цифрите?

Можете да въвеждате големи и малки букви. Буквите могат да бъдат въведени на латиница или кирилица, стига визуално да съответстват на табелата на регистрационния номер. Също така може да ползвате интервали за ваше удобство.
Същото се отнася и за паркомата, особеното там е че след включването първо се изписва номера на автомобила на латиница визуално да съответства на табелата на регистрационния номер, след което, се поставят монетите /може и евро/ за желаното време. При поставяне на 6 лв. ви дава право за цял ден 8 часа. Автомата отпечатва бон – той е за да се следи до кога имате право да стоите в зоната не е нужно да се поставя в автомобила.

* Забележка: Имайте предвид, че буква “О” и цифра нула “0” са две различни неща.

12. Мога ли да заплатя престоя си първоначално с талон за паркиране, а в последствие да удължа времето си на престой с изпращане на SMS или от мобилното приложение?

Да, може.

13. Какво се случва ако просроча времето на престой?

Ако не сте заплатили престоя си, Вашият автомобил ще бъде принудително задържан, чрез използване на техническо средство (скоба), до заплащане на съответната санкция. Скобата се поставя на предното колело на автомобила от страната на водача. Ако в рамките на работното време не бъде заявено отскобяване на ППС е възможно репатриране на ППС до Наказателен паркинг или налагане на санкция глоба с фиш.

14. Какво може да се случи, ако сам си сваля „скобата“ за принудително задържане?

Принудителното задържане с техническо средство тип „скоба“ е принудителна административна мярка (съгл.чл.167, ал.2, т.2 от ЗДвП). В случаите на увреждане и самоволно премахване на „скобата“, собственикът на принудително задържаното ППС заплаща стойността на „скобата“, разходите за принудителното задържане и цената за всеки час престой за съответната зона от момента на поставяне на „скобата“ до заплащане на сумите.
Чл. 48.от Наредба за реда за престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на община Смолян:
Наказва се с глоба от 200 до 500 лева който:

 1. отстрани техническо средство за принудително задържане, в нарушение на предвидения в наредбата ред;
 2. повреди или унищожи техническо средство за принудително задържане.

15. Какво трябва да направя, ако поставят скоба на колата ми?

На предното стъкло на блокирания автомобил се поставя съобщение, че ППС е принудително задържано и указания за реда за раз блокирането му. Съобщението съдържа размера на разноските по прилагането на мярка принудително задържане (скоба) в размер на 25.00 лв. с ДДС и 1.00 лв. с ДДС за всеки започнат час престой, както и телефон за връзка с оператор. Ако за автомобила ви има въведен номер, ще получите съобщение за принудително задържане на ППС. Дата и час на поставянето.

Телефони за връзка с оператор: 0879 902 850 и 0879 902 851

16. В кои случаи сe репатрира автомобил?
Преместване на паркирано пътно превозно средство без знанието на неговия собственик или на упълномощеният от него водач, когато:

 • превозното средство е паркирано в нарушение на правилата за движение на места, обозначени с неподвижен пътен знак, предупреждаващ за принудително преместване на паркирано превозно средство, както и когато създава опасност или прави невъзможно преминаването на другите участници в движението;
 • е паркирано неправомерно на специално обозначено място, предназначено за паркиране на ППС превозващи и/или управлявани от хора с трайни увреждания;
 • е паркирано неправомерно на специално обозначено място, предназначено за паркиране на ППС в режим „Служебен абонамент“, “Платен абонамент“;
 • е паркирано неправомерно на специално обозначено място, предназначено за паркиране на ППС в режим „Индивидуално паркомясто“;
 • на ППС е наложена мярка принудително задържане (скоба) и собственика на ППС не е заявил отскобяване до края на работния ден на Зоните за платено паркиране;
 • превозното средство е паркирано правилно, но обстоятелствата налагат неговото преместване; за новото местоположение на превозното средство се уведомява районното полицейско управление, а разходите, направени във връзка с преместването на превозното средство, са за сметка на лицето или организацията, поискала преместването.

Цената за освобождаване на принудително преместено ППС от специализирания Наказателен паркинг е в размер на 50.00 лева с ДДС и 2.00 лева с ДДС/час престой (за всеки започнат час).

Когато водачът се яви на мястото на нарушението преди репатриращия автомобил да потегли – автомобила се освобождава на място, след заплащане на половината от сумата на разходите по преместването на превозното средство в размер на 25.00 лева с ДДС.

17. Какви видове абонаменти, свързани с паркирането на територията на Община Смолян се предлагат?

17.1. Локално преференциално платено паркиране
Лек автомобил, чийто ползвател е от домакинството (по смисъла на §1, т. 2 от ДР на ДОПК) на собственик, ползвател или наемател на обособен жилищен имот, попадащ в зона за платено паркиране и е настоящ адрес, идентичен с адреса на жилищния имот има право на локално преференциално платено паркиране зона за платено паркиране. Паркирането се осъществява в границите на конкретен район, от зоните за платено паркиране, в която попада адресът на обособения жилищен имот.

Правото по предходния член се предоставя на физически лица, които управляват лек автомобил по силата на право на собственост, или на правно основание, различно от правото на собственост, и са с настоящ адрес, идентичен с адреса на обособения жилищен имот, който използват за жилищни нужди.

При подаване на заявлението лицата посочват своя настоящ адрес за справка и:

 • свидетелство за регистрация на лекия автомобил, в което адресът, посочен в сектор С2.3 е идентичен с настоящия адрес на собственика на същия лек автомобил.
 • ползвателите на лек автомобил представят за справка свидетелство за регистрация на лек автомобил, в което адресът, вписан в сектор С.З, е идентичен с настоящия адрес на ползвателя на същия лек автомобил;
 • ако автомобила е лизингов или под наем – документ, доказващ валидното правно основание за ползване на автомобила;
 • нотариален акт за собственост или друг документ за собственост на обособения жилищен имот или договор за наем на обособения жилищен имот или друг документ (например: Удостоверение за съпруг/а и родствени връзки), от който да е видно годно правно основание за обитаване на жилището;

„Талонът се издава в срок до 15 дни, след представяне на необходимите документи и при спазване на изискванията, като правото да се ползва възниква след плащане за услугата в размера, определен с решение на Общински съвет – Смолян“. Не би могло датата на издаденото разрешение да съвпада с датата на плащане, освен ако самия ползвател не плати в деня на издаване на разрешението, съгласно утвърдените канали за плащане, които предоставят тази възможност.

Може да платите по един от следните начини:

 • В брой на касата в Община Смолян

Цена за паркиране в режим на паркиране „Локално преференциално паркиране“ – 30.00 лева с ДДС/месец.; 100.00 лева за 6/шест/месеца и 200.00 лева за 1/една/ година. + 50% увеличение за всяко следващо МПС.

18.2. Служебен абонамент
На улици, площади, паркинги и други терени – Общинска собственост, може да се въвежда режим на паркиране „Служебен абонамент“, срещу заплащане от собственици, ползватели и/или наематели на нежилищни имоти.

Не се издава разрешение, когато:

 1. искането се отнася за места, с въведени забрани за паркиране или
 2. е налице липса на градоустройствена възможност;
 3. искането се отнася за паркомясто, попадащо в зоните за платено паркиране и в група от по-малко от три паркоместа, както и ако след издаването на разрешението в групата, остават по-малко от две паркоместа за паркиране на друго основание.

След подаване на заявлението, в срок до 15 дни се издава разрешение за заявеният абонамент, след получаване на разрешението може да платите по един от следните начини:

 • В брой на касата Община Смолян

Цена за паркиране в режим на паркиране „Служебен абонамент“ за паркомясто попадащо в Зоните за платено паркиране – 220.00 лева с ДДС за 6/шест/ месец и 400.00 лева с ДДС за 1/една година/.

18.3. Месечен абонамент

МПС, за което е заплатена такса „Месечен абонамент“, може да спира неограничен брой пъти и за неограничено време в зоните за платено паркиране. Закупуването на абонамент става чрез подаване на заявление по образец в деловодството на Община Смолян
След подаване на заявлението, в срок до 15 дни се издава разрешение за заявеният абонамент, след получаване на разрешението може да платите по един от следните начини:

 • В брой на касата Община Смолян

18.4. Индивидуално паркомясто в зоната за платено паркиране
На улици, площади, паркинги и други терени – общинска собственост, срещу заплащане може да се въвежда режим на платено паркиране „Индивидуално паркомясто“ за лек автомобил.
Разрешените места за паркиране се сигнализират по разбираем начин, указващ, че паркомястото е платено за индивидуално паркиране.

Не се издава разрешение, когато:

 1. искането се отнася за места, с въведени забрани за паркиране или
 2. е налице липса на градоустройствена възможност;
 3. искането се отнася за паркомясто, попадащо в зона по чл. 9 от настоящата наредба и в група от по-малко от три паркоместа, както и ако след издаването на разрешението в групата, остават по-малко от две паркоместа за паркиране на друго основание.

След подаване на заявлението, в срок до 15 дни се издава разрешение за заявеният абонамент, след получаване на разрешението може да платите по един от следните начини:

Цена за паркиране в режим на паркиране „Индивидуално паркомясто“
100.00 за 6/шест/ месеца
200.00 за 1 / една/ година + 50% за всяко следващо МПС.

19. Необходимо ли е да предоставям отново документите (нотариален акт, свидетелство за регистрация на МПС, документ, доказващ валидното правно основание за ползване на автомобила) представени при предходно заявление?
При липса на промяна в обстоятелствата не е необходимо да се предоставят документите при подаване на заявление за нов период на съществуващ абонамент за ” Локално преференциално платено паркиране”.

20. Къде мога да паркирам автомобила си ако съм живущ в обхвата на зоните за платено паркиране?
Ако съм живущ в обхвата на зоните за платено паркиране и имам право на абонамент Локално преференциално платено паркиране, мога да паркирам в цялата платена зона.

21. Кой има право да паркира в режим „Служебен абонамент“?
На улици, площади, паркинги и други терени – общинска собственост може да се въвежда режим на паркиране „Служебен абонамент“, срещу заплащане от собственици, ползватели и/или наематели на нежилищни имоти. Лицата, които желаят да ползват услугата за платено паркиране “Служебен абонамент”, подават заявление по образец до Кмета на Община Смолян.

22. Мога ли да паркирам в режим „Служебен абонамент“ извън „зоните за платено паркиране”?
Да, можете. На улици, площади, паркинги и други терени – общинска собственост може да се въвежда режим на паркиране „Служебен абонамент“, срещу заплащане от собственици, ползватели и/или наематели на нежилищни имоти.

Не се издава разрешение, когато:

 1. искането се отнася за места, с въведени забрани за паркиране или
 2. е налице липса на градоустройствена възможност;

23. Мога ли да закупя право да паркирам за по-дълъг период от време (един месец или друг период) в зоните за платено паркиране?
В границите на “Зони за платено паркиране” се допуска платено паркиране, без специално обозначено за това място в режим “Месечен абонамент”. Може да паркирате неограничен брой пъти и за неограничено време в „Зоните за платено паркиране“. /30,00лв.за 1 месец: 80,00лв.за 3 месеца: 150,00лв. за 6 месеца: 280 лв. за 1 година./

24. Мога ли да закупя право да паркирам на конкретно място в „Зоните за платено паркиране“?
На улици, площади, паркинги и други терени – Общинска собственост, срещу заплащане не може да се въвежда режим на платено паркиране „Индивидуално паркомясто“ /запазено/ за лек автомобил.

25. Къде мога да подам заявление за абонамент?
Заявления по образец се подават до Кмета на Община Смолян в деловодството на общината. Намиращо се на бул. „България“ № 12

26. За паркиране на паркинг собственост на общината на ППС до 3,5т. извън зоната за платено паркиране –запазено паркомясто – 240,00лв. за 1 година.

27. За паркиране на паркинг собственост на общината на ППС до 3,5т. в зоната за платено паркиране само на улицата по местоживеене – 100,00лв. за 1 година.

28. Служебен абонамент – запазено паркомясто в зоната и извън зоната за платено паркиране за 1 бр. ППС до 3,5т. за клиенти – 450,00лв. за 1 година.

 

 

 

Mihalkovo

Подобни

Избори 2024

Новини от региона

туризъм

спорт

култура